Vägarbeten och projekt

Va-projekt 2017

Med start vecka 10 måndag 6 mars påbörjas bytet av VA-paketet på Långnäsvägen samt en del av Lindersvägen. 
Arbetet beräknas pågå i cirka 8 månader och under denna tid kommer framkomligheten vara begränsad på delar av vägen. 
Läs mer på länken

Med start vecka 42 måndag 16 oktober påbörjas byte av VA-paketet på Cederroths väg.
Berörda hushåll är Cederroths väg 1 till 11. Arbetet beräknas ta två månader.

Planerade beläggningsarbeten 2017

Gång- och cykelvägar:

 • Från Båtvägen 11 till Båtvägen 63


Övriga vägar:

 • Del av Ålvägen
 • Laxvägen
 • G:a Hovlandavägen

 

Övriga arbeten

Klippning vid vägrenar
Under juni klipper vi högt gräs vid vägrenarna på kommunens vägar. Vi ber er ha uppsikt för maskinerna och inte göra onödiga omkörningar i trafiken. 

Fiberarbete
Fiberarbeten kommer pågå längst med väg 562 och 563 under cirka två månader med start under vecka 25. Trafikljus och väghinder kommer sättas upp under perioden och på så vis påverka trafiken på vägarna.

Planerade beläggningsarbeten 2017/2018


Byggnation av ny väg intill det nya särskilda boendet innebär att vi behöver stänga av en sträcka på Djupsundsvägen 10 juli 2017 till 1 januari 2018. Trafik kommer ledas om under denna tidsperiod.

Klicka här för att läsa mer om avstängningen av Djupsundsvägen. 

Klicka här för att se bild på befintlig väg (röd) och ny väg (blå). 

Klicka här för att se bild på trafikomledningen. 

Sidan uppdaterad: 2017-11-21 57 kommentarer

Kommentarer

 • Tatiana 2015-05-17 10:31

  När kommunen ska göra ett säkert övergångställe mellan busshålsplatserna på Hammaröleden? Den mest trafikerad vägen på Hammarö.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Sofia, Gatuingenjör 2015-05-18 11:32

  Hej Tatiana. Denna väg är inte kommunens utan trafikverkets. Kommunen för en diskussion med trafikverket om åtgärder och inväntar svar från dem. Mvh Sofia, Gatuingenjör

 • Heather 2015-05-31 18:57

  ni förstör hovladavägen. Kan ni förklara hur ni har tänkt!!!! Det bli stop !

 • HAMMARÖ KOMMUN - Andreas, kommunikatör 2015-06-01 11:45

  Hej Heather! Jag publicerar Johan Rosqvists kommentar i ärendet. "Hej! Åtgärderna utmed Hovlandavägen är en kollektivtrafiksatsning, politiskt beslutad under förra mandatperioden. Vi ser även andra mervärden med dessa åtgärder än den förbättrade miljön för bussresenärerna och oskyddade trafikanter, men har givetvis också full förståelse för att åtgärderna nu under byggtiden upplevs kraftigt begränsande. Bygget närmar sig dock sitt slut och då kommer åtgärderna inte upplevas lika dramatiska. Det här är åtgärder som finns på väldigt många vägar i landet med lika stora eller större trafikflöden och erfarenheterna därifrån är oftast mycket goda. Självklart blir det en begränsning för biltrafiken men upplevelsen av begränsningen är betydligt större än den faktiska påverkan på restiden. Vinsten blir istället en bättre miljö för bussresenärer, bättre passager över vägen för oskyddade trafikanter, lägre hastigheter till förmån för alla samt ett bättre nyttjande av alternativa större trafikleder som tål belastningen bättre (och faktiskt ofta skulle gett en kortare restid för många redan innan åtgärderna utförts, men inte blivit valda på grund av invanda mönster). Ett ökat nyttjande av småvägar är inte en effekt som tydligt uppstått på andra ställen, åtminstone inte långsiktigt." Med vänliga hälsningar Hammarö kommun Johan Rosqvist Chef Serviceförvaltningen

 • Jonas 2015-11-30 11:22

  Hej I samband med det pågående arbetet med nya bostäder vid Rosenlund finns även en plan för en ny cirkulationsplats med anslutning även för Anneberg och Ålvägen. Jag är framförallt intresserad av anslutningen till Ålvägen. (Viktigt då att det inte blir genomfartsled på Ålvägen ner till Gunnarskärsleden utan att den spärras av.) När är planen att denna nya cirkulationsplats ska färdigställas?

 • HAMMARÖ KOMMUN- Örjan Nässlander, projektchef 2015-12-03 13:24

  Hej Jonas. Cirkulationsplatsen du frågar efter ingår i detaljplanen för området, men det finns inga beslut om när den ska byggas. Vi får återkomma med besked om detta när vi fått ett beslut. Mvh// Örjan

 • Hanna 2016-09-04 23:13

  Hej! Hur går det med cykelbanan från Bärstad ut mot Rud? Går verkligen hoppas att den kommer före byggnationen av nya området på Toverud. Med vänlig hälsning, Hanna

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2016-09-05 10:13

  Hej Hanna! Det pågår i nuläget en dialog med de berörda markägarna efter sträckan. En nyhet är att vi planerar gång och cykelväg hela sträckan Hallersrud-Bärstadsskolan-Rud. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Fredrik 2016-10-18 21:17

  Varför har ni tagit bort de gamla kommentarerna och informationen om bygget av cykelvägen ut mot Rud?? Vi har inte glömt bort planerna - utan vi väntar på besked. Vad händer? Var hittar man de gamla kommentarerna och planerna? Det kan ju inte vara ok att bevilja bygglov på bygglov men att inte göra något åt vägen. Det ska väl inte behöva ske någon allvarlig olycka innan kommunen gör något? Planerna har ju funnits i 18 år!!!

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2016-10-19 15:42

  Hej Fredrik! Alla dokument och kommentarer finns sparade hos oss på Hammarö kommun. Våra sidor på hemsidan uppdateras emellanåt allt för att vi vill ge så bra information som möjligt. Vi rensar även kommentarsfältet för att de aktuella frågorna ska synas tydligt. Om det är något du saknar får du gärna höra av dig till oss på kontaktcenter telefon: 054-51 50 00 så hjälper vi dig att ta fram den information du söker. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Fredrik 2016-10-19 16:43

  Jag kan fortfarande inte förstå varför kommunen väljer att ta bort detta när det borde i allra högsta grad vara aktuellt! Folk vill ju veta vad som händer i denna fråga!

 • Magnus 2016-12-08 13:08

  Vad är status på cykelvägen Bärsta-Rud. Man hör att markägare har kallats till möten och att det finns vissa som är negativa till cykelvägen. Majoriteten av oss som bor ute på Rud är nog positiva till en cykelväg. Men vad händer? Sedan har jag hört att kommunen har fått bidrag eller iallafal avsatt pengar till denna cykelväg.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2016-12-09 11:48

  Hej Magnus! För tillfället står vi i diskussion med markägarna i området. Vi hoppas på att kunna slutföra förhandlingarna under vintern. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Fredrik 2016-12-09 19:19

  Hoppas att kommunen stoppar alla bygglov innan vägfrågan är löst! Det kanske även pårverkar markägarnas inställning. Kommunen borde kunna hänvisa till trafiksäkerhetsargumentet! Det har nu pratat och planerats om denna väg i 18 år!?

 • Johan Stefansson 2017-02-08 21:22

  Hej, hur går förhandlingarna med markägarna avseende cykelväeng till Rud? Har ni några nyheter att informera om?

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-02-09 15:39

  Hej Johan! Markförhandlingarna pågår fortfarande. Det finns vissa frågor som måste lösas för att alla markägare ska bli nöjda. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Fredrik 2017-02-09 16:16

  Kan det vara möjligt med att arbetet kommer i gång under 2017? Planeringsarbetet hos kommunen borde väl vid detta laget vara väldigt väl förberett, bara man kommer överens med markägarna. Vi har ju tagit del av olika alternativ av dragningar av cykelvägen.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-02-10 09:13

  Hej Fredrik! Vi kommer snart att gå ut med ett avtalsförslag till markägarna. Sedan vet vi inte hur markägarna ställer sig till förslaget vilket gör det svårt att säga hur lång tid processen kommer att ta. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Thomas 2017-02-21 13:32

  Måste skriva en komentar för att få mail när kommentarer görs på sidan.

 • Magnus 2017-03-09 09:51

  Finns det någon slags tidplan för cykelvägen? Hur många markägare skall skriva på? Hur många har skrivit på? Det vore intressant att få veta planeringen även för oss som inte är markägare. Som det är nu får markägarna som berörs en del information som inte vi andra får.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-03-10 09:55

  Hej Magnus! Vi har pratat med vår trafikingenjör och han meddelar att det finns ett antal fastigheter som berörs. Några av fastigheterna har flera ägare och ett antal ägs av samma personer. Sammanlagt rör det sig om ca 15-25 personer eller företag. Ingen har skrivit på i nuläget men det kommer att gå ut ett markavtal till de berörda inom kort. Eftersom vi är beroende av att få till markavtalen kan vi inte göra någon riktig tidplan. Men grovt hoppas vi på att kunna starta byggnationen under 2017 och bli klara under 2018. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Jonas 2017-03-13 12:55

  Ser att ni skrev om markavtalen redan 2017-02-10 och att dessa skulle skickas ut inom kort. Nu en månad senare har ni fortfarande inte skickat ut dessa. Om ni är beroende av att få till avtalen kan det ju vara lämpligt att faktiskt skicka ut dem, eller? Nu ska de skickas ut inom kort igen och då blir man lite nyfiken om vilken tidsrymd vi faktiskt pratar om på riktigt och inte i era fantasier.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-03-14 09:20

  Hej Jonas! Vår trafikingenjör meddelar att markavtalen kommer att gå ut under mars månad. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Fredrik 2017-04-05 12:22

  Eftersom det verkar ta tid med cykelbanan ut mot Rud. Jobbas det något med kollektivtrafiken? Jag var delaktig i en arbetsgrupp för några år sedan gällande väg mm ut mot Rud Värmlandstrafik sa då att man visst kan utöka tillgången av kollektivtrafik bara kommunen står för kostnaden. Hur tänker kommunen i denna frågan, när man nu tillåter så mycket befolkningsökning på östra delen av ön? Den kollektivtrafik som finns idag är inte ens värd namnet.

 • Magnus 2017-04-05 12:57

  Har markavtalen gått ut till fastighetsägarna nu? När När skall avtalen vara påskrivna?

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-04-06 08:53

  Hej Magnus! Markavtalen har precis skickats ut. Eftersom det är frivilligt att skriva under markavtalen finns det inget sista datum. Vi kommer att avvakta ett par veckor för att se vilken respons vi får och hur många underskrifter vi får in. Vi kommer att kontakta de som inte hör av sig. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Mattias 2017-04-23 19:56

  Hej, Finns det inga planer på att sätta upp några hastighetsskyltar alternativt vägbulor längs Hovlandsvägen? Max 2 av 10 bilister kör håller ca 50 km/h eller är det kanske 70 km/h, kanske fri hastighet? Vad jag kan se så finns det inte en enda hastighetsskylt längs vägen. /Mattias

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-04-24 10:22

  Hej Mattias! Vi är medvetna om att det saknas hastighetsskyltar efter Hovlandavägen vilket kommer att ses över. Eftersom fordon som kör ut på vägen kommer från gator med lägre hastigheter har det inte varit högst prioriterat. Men skyltar är också bra som påminnelse för alla trafikanter. De avsmalnande busshållplatserna fungerar idag som hastighetsdämpare efter Hovlandavägen. Vägbulor kan även alstra vibrationer till närliggande fastigheter, något som vi har haft problem med efter Hovlandavägen. Därför har vi till och med tvingats ta bort sådana. Det finns även ett flertal trafikmätningar på Hovlandavägen. Den senaste från oktober 2016 visade på en medelhastighet på 44 km/h och att 85 % av alla fordon körde långsammare än 52 km/h. Så procentsiffrorna är precis tvärt om, 2 av 10 bilister kör snabbare än 50 km/h. Med vänlig hälsning, Lars-Åke Tärnbro, trafikingenjör

 • Fredrik 2017-05-28 11:04

  Hur går det med markavtalen? Kan ni inte försöka bli bättre att ge kontinuerlig information om cykelvägen? Vi är många som undrar och väntar....

 • Thomas 2017-05-29 07:56

  .

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-05-29 15:30

  Hej Fredrik! Vår trafikingenjör meddelar att vi befinner oss i en process som beräknas ta lång tid. Markavtalen skickades ut i början av april för påskrift från markägare. Vi har fått respons på många av avtalen men förhandlingarna pågår fortfarande. Vi skickar din synpunkt angående att ge kontinuerlig information om cykelvägen vidare till ansvarig enhet. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Fredrik 2017-06-13 22:38

  Om kommunen tar sitt ansvar för trafiksäkerheten så borde man inte godkänna exploateringen av byggnation på östra sidan av ön innan cykelbansfrågan är löst. Om det gjordes så skulle markägarna säkert hjälpas åt att få till en lösning för.cykelbanan snarast möjligt. Är inte detta möjligt? Vilken inställning har kommunen till utökad kollektivtrafik (värd namnet) ut mot Rud? Har frågat förut men inte fårt svar. Mvh Fredrik

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-06-14 15:50

  Hej Fredrik! Det är ingen av markägarna som vill exploatera på östra sidan som stoppar cykelvägen. Tvärtom så är de alla positiva. Om vi skulle säga nej till vidare exploatering så skulle det inte påverka förhandlingarna om cykelvägen. Kommunen är positiv till en utökad kollektivtrafik till Rud. Vi för diskussioner med Värmlandstrafik om hur detta skulle kunna lösas. Med vänlig hälsning, Lars-Åke Tärnbro, trafikingenjör

 • Hanna 2017-06-14 16:22

  Hej! Är det ändå inte rimligt att man väntar med ytterligare exploatering innan vi har en bra cykelväg och kollektivtrafik? Som det är nu är det tillräckligt med trafik och tung trafik på vägen tillsammans med våra barn. Med vänlig hälsning, Hanna

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-06-15 09:18

  Hej Hanna! Vår trafikingenjör Lars-Åke Tärnbro meddelar att ytterligare exploatering kan ses som en förutsättning för att på sikt kunna bygga ut kollektivtrafiken. Linjerna kommer inte vara lönsamma annars. Underlaget idag är inte tillräckligt. Om du har fler frågor får du gärna kontakta Lars-Åke via kontaktcenter på telefon: 054-51 50 00. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-06-20 16:37

  Hej Christina! Tack för att du delar med dig av ditt förslag! Vi tar emot din synpunkt och skickar den vidare till berörd enhet. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Fredrik 2017-08-17 12:51

  Hur går arbetet med cykelvägen ut mot Rud?

 • Elise Sörensen 2017-08-17 22:26

  Enligt info på hemsidan: "Va-projekt hösten 2016/vintern 2017 Ny dagvattenledning på Frödingvägen" Vad händer?

 • Berit 2017-08-18 23:06

  Vem har ansvaret för asfaltering efter stadsnätuppgrävning? Abborrvägen från 1 framåt ser ut som ett lapptäcke då hela vägen från början är väldigt dålig. Tacksam för svar Mvh Berit

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-08-21 16:02

  Hej Fredrik! Förhandlingarna med markägarna pågår fortfarande. Vi har i nuläget inget nytt att informera angående processen. Om vi inte kommer överens med markägarna kommer vi att se över andra alternativ. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-08-21 16:10

  Hej Elise! VA-arbetet med vattenledningen på Frödingsvägen är redan färdigt. Det finns i nuläget inga fler inplanerade arbeten som berör Frödingsvägen. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-08-21 16:27

  Hej Berit! När det redan är asfalterat kommer vi inte asfaltera om hela vägen på nytt. Däremot kommer vi att se över vägen på grund av att det förekommer vattensamlingar. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Magnus 2017-08-22 08:40

  Hej Hammarö Kommun! Vi är verkligen många ute på Rud som saknar och längtar efter en trygg cykelväg till Lövnäs och skolan. Går det inte att påbörja arbetet med cykelvägen där kommunen äger marken och där markägarna har skrivit på. Jag vet ju att vissa markägare har skrivit på. Kommunen sa att man skulle påbörja arbetet under 2017 är det rimligt forfarande? Hur ser arbetsgången ut? Avtal klart, upphandling, genomförande eller hur arbetar man? Kan kommunen bjuda in de som är intresserade till ett möte och berätta att så här ser sträckningen ut och hur arbetet framöver ser ut. Jag förstår att det tar tid när det är många markägare inblandad och att man vill helst att markägarna skriver på självmant. Tacksam för mer information.

 • Fredrik 2017-08-22 10:10

  Bra förslag Magnus! Vore bra med ett öppet informationmöte i denna fråga. Jag vill även föreslå någon ansvarig från kommunen att göra ett platsbesök på Lövnäsleden mellan Nolgårdsrondellen och "Hammarmacksrondellen" en vardag mellan 07:40-08:15. Då kommer man se vilken trafiksituation det är på morgonen efter all utveckling på östra sidan av ön. Skulle cykelväg och kollektivtrafik förbättras skulle även denna situation bli bättre. Vänligen - gör ett platsbesök och se med egna ögon. Mvh Fredrik

 • Magnus 2017-08-22 10:48

  Håller med Fredrik här ovan angående nolgårdsrondellen. Som det är nu är det alltid köbildning om man kommer ifrån Lövnäs vardagar runt 8.00, medan trafiken flyter på ifrån skoghall. Kommunen antog en detaljplan 2006 Detaljplan för Nolgård 1:235 m.fl. trafikplats vid Nolgård. Där man har avsatt mark för att anlägga en egen fil mot karlstad. Den skulle behövas anläggas snarast och jag hoppas att inte bensinstationen hamnar för nära denna extra påfartsfil. Man kan inte bara bygga bostäder och handelsplatser. Man behöver se till att trafiken, gång och cykeltrafikanter kan ta sig fram på ett säkert sätt. Jag tror också man skulle behöva fundera på infarten till ICA Kvantum och Coop. Anlägger man nu också en bensinstation så kommer än fler bilar åka in. När man skall svänga vänster mot Lövnäs från coop och kvantum så blir många stående länge. I princip behöver man ta sig över fyra körfält.

 • Magnus 2017-08-22 12:49

  Håller med Fredrik här ovan angående nolgårdsrondellen. Som det är nu är det alltid köbildning om man kommer ifrån Lövnäs vardagar runt 8.00, medan trafiken flyter på ifrån skoghall. Kommunen antog en detaljplan 2006 Detaljplan för Nolgård 1:235 m.fl. trafikplats vid Nolgård. Där man har avsatt mark för att anlägga en egen fil mot karlstad. Den skulle behövas anläggas snarast och jag hoppas att inte bensinstationen hamnar för nära denna extra påfartsfil. Man kan inte bara bygga bostäder och handelsplatser. Man behöver se till att trafiken, gång och cykeltrafikanter kan ta sig fram på ett säkert sätt. Jag tror också man skulle behöva fundera på infarten till ICA Kvantum och Coop. Anlägger man nu också en bensinstation så kommer än fler bilar åka in. När man skall svänga vänster mot Lövnäs från coop och kvantum så blir många stående länge. I princip behöver man ta sig över fyra körfält.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-08-23 16:03

  Hej Magnus! Kommunen äger väldigt lite mark efter den aktuella sträckan vilket innebär att det inte går att påbörja byggnation innan alla markägare har skrivit på avtalet. Om vi inte kommer överens med markägarna kommer vi att se över andra alternativ. Vi har i nuläget inget nytt att informera angående processen. Det finns inte tillräckligt med information för att kalla till ett informationsmöte. Så snart det finns mer information att delge er kommer vi att gå ut med det på hemsidan. Vår förhoppning är att vi redan nästa vecka vet mer om hur vi ska gå vidare. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-08-23 16:10

  Hej Fredrik! Vi är väl medvetna om trafiksituationen på Hammaröleden och Lövnäsleden. Vår ambition är att förbättra möjligheten att cykla på Hammarö genom att bygga fler cykelvägar. Det pågår även diskussioner med Värmlandstrafik som berör frågan om kollektivtrafiken. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-08-23 16:24

  Hej igen Magnus! Någon påfartsfil fanns inte planerad i samband med att detaljplanen antogs 2006. Däremot har frågan varit uppe i senare diskussioner mellan bland annat Hammarö kommun, Trafikverket och Region Värmland. Hittills har bedömningen varit att kostnaden för byggnation har varit för hög gentemot nyttan. Vid rusningstid kan inte Hammaröleden ta mer trafik vilket betyder att det inte hjälper med ytterligare en påfartsfil. Diskussion kring trafiken till och från Hammarö förs kontinuerligt mellan Hammarö kommun, Trafikverket, Region Värmland och Karlstads kommun för att försöka hitta långsiktiga förbättringar. Vi tar emot din synpunkt angående infarten till ICA Kvantum och Coop och för den vidare till ansvarig enhet. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Magnus 2017-09-13 09:03

  Ni säger att det inte fanns någon påfartsfil planerad. Då frågar jag mig vad som står här. https://www.hammaro.se/Bo/Boendemiljo/Samhallsplanering/Planer-och-projekt/Detaljplaner/aldre-an-2016/detaljplan-for-nolgard-1235-m.fl.-trafikplats-vid-nolgard/ Här står det Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av trafikplatsen vid Nolgård med en avskild fil för den trafik som kommer från Lövnäsleden och ska ut på Hammaröleden i riktning mot Karlstad.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-09-14 11:54

  Hej Magnus! Det stämmer att denna plan gjordes strax efter byggnationen av cirkulationsplatsen. Planen togs fram för att säkerställa att det skulle vara möjligt att i framtiden bygga en separat påfartsfil från Lövnäsleden till Hammaröleden. Det var lämpligt innan någon byggnation på det närliggande handelsområdet hann göras. Däremot fanns det inte några konkreta planer på att verkligen bygga en påfartsfil vid den tidpunkten. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Roger 2017-09-19 17:48

  2017 skulle bruksgatan och gång och cykelvägen vid clevevägen åtgärdas? Inget har hänt

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-09-21 10:26

  Hej Roger! Tack för din fråga! Vi har skickat den vidare till förvaltningen och väntar på svar. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Fredrik 2017-11-11 15:29

  Hej! 23/8 fick jag svaret att diskussion pågår med Värmlandstrafik ang busslinje ut mot Rud. Jag föreslog att prova förlänga linje 901. För den anropsstyrda busslinjen är ju ett skämt. Vad har hänt i denna frågan? Eftersom cykelvägen tar tid vore denna lösning ge signaler om att kommunens ansvariga tar sitt ansvar och inte bara skjuter problemet framför sig. Tyvärr så kan inte jag förstå varför denna typ av beslut ska behöva ta så lång tid. Måste det ske en allvarlig olycka först? Mvh Fredrik

 • HAMMARÖ KOMMUN - Bertil miljösamordnare 2017-11-16 14:47

  Hej Fredrik! Att förlänga turen 901 är inte möjligt på grund av att vägen ut till Rud inte uppfyller vägstandarden för buss 901 i linjetrafik. Avsikten med cykelvägen var att minska risken för olyckor, tyvärr stötte vi på problem i arbetet. I och med att vi blev förhindrade att dra fram cykelvägen planerar vi nu att utföra en vägplan. Tanken är att vägen och hållplatserna ska uppfylla en modern standard vilket Värmlandstrafik efterfrågar. I dagsläget kan vi inte lova något om nya turer på den anropsstyrda trafiken eller en ny sträckning för linjetrafiken då det är en förhandlingsfråga mellan kommunen och Värmlandstrafik som i slutänden måste beredas politiskt då det innebär tilläggskostnader. Vi kan förstå att du upplever att besluten tar lång tid men det är långa processtider. Vi har genom åren fått förslag på förändringar av turerna från Värmlandstrafik men kommunen har avböjt med bedömningen att kostnaden inte gick att motivera i relation till antal invånare som kan nyttja 911 till Rud/Tynäs och antal resenärer som idag nyttjar den anropsstyrda trafiken. Vi tar till oss dina synpunkter i den fortsatta dialogen med Värmlandstrafik inför planeringen av tidtabell 2019. Med vänlig hälsning, Bertil Ahlin, miljösamordnare

 • Fredrik 2017-11-16 19:05

  Hej Bertil och tack för svar. Jag tycker däremot att det är väldigt konstigt att man ser till hur många som använder den anropsstyrda trafiken idag. Den är tyvärr ett skämt, så jag förstår att den inte används. Undersök gärna förutsättningen för att resa med denna så förstår du säkert vad jag menar. Hitta ett vettigt och rimligt alternativ med mindre buss tex till Jonsbol för byte så är jag övertygad om att denna linje kommer användas av både äldre och yngre. Jag vet även sedan tidigare Värmlandstrafiks inställning till vägen men att det då handlade om att bredda vissa kurvor för att buss skulle kunna möta annan buss eller tung trafik. Denna inställning verkar nu ha utökats till hela vägsträckan. Eftersom denna sidan av ön exploateras så innebär det ju väldigt mycket tung trafik som idag möts på vägen vilket inte är bra och tyvärr framförs de även ganska hänsynslöst ibland. Du nämner även vägplan. Vad innebär detta konkret? Tidplan? Att denna process tar tid har jag förståelse för. Men vi flyttade hit för 19 år sedan och det pratades redan då om vägen inom kommunen och att cykelväg fanns med i planen. Den tidsplanen måste jag tyvärr tycka är alldeles för lång. Mvh Fredrik

 • Hammarö kommun - Lars-Åke trafikingenjör 2017-11-17 13:12

  Hej Fredrik! Vägplanen ska täcka in gång- och cykelvägen samt uträtning av vissa kurvor på Rudsvägen (väg 561). En vägplan tar ca 1 till 2 år att ta fram. För att göra större ombyggnation av allmänna vägar krävs alltid en vägplan. Definitioner, principer och regler för allmänna vägar finns specificerade i Väglagen (1971:948). Med vänlig hälsning, Lars-Åke Tärnbro, trafikingenjör

Skriv en kommentar