Vägarbeten och projekt

Hammarö kommun jobbar varje år med att underhålla kommunens gator, gång- och cykelvägar. Planeringen för den här säsongen innebär att vi genomför asfaltering för de gator som efter inventeringen är i störst behov av underhåll. 

Under 2019 kommer följande sträckor att asfalteras

Gator och vägar
Bruksgatan från Knutpunkten till Industrileden
Clevevägen inklusive gång- och cykelvägen 
Prästgårdsvägen från Mörmovägen till Lunserudsvägen
Gunnarskärsleden från Nätvägen till Götetorpsvägen
Ferlinvägen frän Gunnarskärsleden fram till förskolan
Sättersvägen från parkeringen till golfklubbtenngårdsvägen
Vidövägen från Dingelsundsleden fram till kurvan
Kilenevägen från Hallersrudsleden till Ridklubben
Räggårdsviken från Fiskviksladan till grusparkeringen
Egnahemsvägen 15-17

Gång- och cykelvägar
Badhusgatan/Industrileden
Tallvägen/Lillängen
Rosenborgsvägen/Jonsbol
Jonsbol Kvarnvägen till Nolgårdsvägen
Kantarellvägen/Mossvägen
Murkelvägen/Lövnäsvägen
Undergången vid Mörmon 
Mörmovägen

Sidan uppdaterad: 2020-01-16 102 kommentarer

Kommentarer

 • Fredrik 2016-10-18 21:17

  Varför har ni tagit bort de gamla kommentarerna och informationen om bygget av cykelvägen ut mot Rud?? Vi har inte glömt bort planerna - utan vi väntar på besked. Vad händer? Var hittar man de gamla kommentarerna och planerna? Det kan ju inte vara ok att bevilja bygglov på bygglov men att inte göra något åt vägen. Det ska väl inte behöva ske någon allvarlig olycka innan kommunen gör något? Planerna har ju funnits i 18 år!!!

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2016-10-19 15:42

  Hej Fredrik! Alla dokument och kommentarer finns sparade hos oss på Hammarö kommun. Våra sidor på hemsidan uppdateras emellanåt allt för att vi vill ge så bra information som möjligt. Vi rensar även kommentarsfältet för att de aktuella frågorna ska synas tydligt. Om det är något du saknar får du gärna höra av dig till oss på kontaktcenter telefon: 054-51 50 00 så hjälper vi dig att ta fram den information du söker. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Fredrik 2016-10-19 16:43

  Jag kan fortfarande inte förstå varför kommunen väljer att ta bort detta när det borde i allra högsta grad vara aktuellt! Folk vill ju veta vad som händer i denna fråga!

 • Magnus 2016-12-08 13:08

  Vad är status på cykelvägen Bärsta-Rud. Man hör att markägare har kallats till möten och att det finns vissa som är negativa till cykelvägen. Majoriteten av oss som bor ute på Rud är nog positiva till en cykelväg. Men vad händer? Sedan har jag hört att kommunen har fått bidrag eller iallafal avsatt pengar till denna cykelväg.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2016-12-09 11:48

  Hej Magnus! För tillfället står vi i diskussion med markägarna i området. Vi hoppas på att kunna slutföra förhandlingarna under vintern. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Fredrik 2016-12-09 19:19

  Hoppas att kommunen stoppar alla bygglov innan vägfrågan är löst! Det kanske även pårverkar markägarnas inställning. Kommunen borde kunna hänvisa till trafiksäkerhetsargumentet! Det har nu pratat och planerats om denna väg i 18 år!?

 • Johan Stefansson 2017-02-08 21:22

  Hej, hur går förhandlingarna med markägarna avseende cykelväeng till Rud? Har ni några nyheter att informera om?

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-02-09 15:39

  Hej Johan! Markförhandlingarna pågår fortfarande. Det finns vissa frågor som måste lösas för att alla markägare ska bli nöjda. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Fredrik 2017-02-09 16:16

  Kan det vara möjligt med att arbetet kommer i gång under 2017? Planeringsarbetet hos kommunen borde väl vid detta laget vara väldigt väl förberett, bara man kommer överens med markägarna. Vi har ju tagit del av olika alternativ av dragningar av cykelvägen.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-02-10 09:13

  Hej Fredrik! Vi kommer snart att gå ut med ett avtalsförslag till markägarna. Sedan vet vi inte hur markägarna ställer sig till förslaget vilket gör det svårt att säga hur lång tid processen kommer att ta. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Thomas 2017-02-21 13:32

  Måste skriva en komentar för att få mail när kommentarer görs på sidan.

 • Magnus 2017-03-09 09:51

  Finns det någon slags tidplan för cykelvägen? Hur många markägare skall skriva på? Hur många har skrivit på? Det vore intressant att få veta planeringen även för oss som inte är markägare. Som det är nu får markägarna som berörs en del information som inte vi andra får.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-03-10 09:55

  Hej Magnus! Vi har pratat med vår trafikingenjör och han meddelar att det finns ett antal fastigheter som berörs. Några av fastigheterna har flera ägare och ett antal ägs av samma personer. Sammanlagt rör det sig om ca 15-25 personer eller företag. Ingen har skrivit på i nuläget men det kommer att gå ut ett markavtal till de berörda inom kort. Eftersom vi är beroende av att få till markavtalen kan vi inte göra någon riktig tidplan. Men grovt hoppas vi på att kunna starta byggnationen under 2017 och bli klara under 2018. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Jonas 2017-03-13 12:55

  Ser att ni skrev om markavtalen redan 2017-02-10 och att dessa skulle skickas ut inom kort. Nu en månad senare har ni fortfarande inte skickat ut dessa. Om ni är beroende av att få till avtalen kan det ju vara lämpligt att faktiskt skicka ut dem, eller? Nu ska de skickas ut inom kort igen och då blir man lite nyfiken om vilken tidsrymd vi faktiskt pratar om på riktigt och inte i era fantasier.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-03-14 09:20

  Hej Jonas! Vår trafikingenjör meddelar att markavtalen kommer att gå ut under mars månad. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Fredrik 2017-04-05 12:22

  Eftersom det verkar ta tid med cykelbanan ut mot Rud. Jobbas det något med kollektivtrafiken? Jag var delaktig i en arbetsgrupp för några år sedan gällande väg mm ut mot Rud Värmlandstrafik sa då att man visst kan utöka tillgången av kollektivtrafik bara kommunen står för kostnaden. Hur tänker kommunen i denna frågan, när man nu tillåter så mycket befolkningsökning på östra delen av ön? Den kollektivtrafik som finns idag är inte ens värd namnet.

 • Magnus 2017-04-05 12:57

  Har markavtalen gått ut till fastighetsägarna nu? När När skall avtalen vara påskrivna?

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-04-06 08:53

  Hej Magnus! Markavtalen har precis skickats ut. Eftersom det är frivilligt att skriva under markavtalen finns det inget sista datum. Vi kommer att avvakta ett par veckor för att se vilken respons vi får och hur många underskrifter vi får in. Vi kommer att kontakta de som inte hör av sig. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Mattias 2017-04-23 19:56

  Hej, Finns det inga planer på att sätta upp några hastighetsskyltar alternativt vägbulor längs Hovlandsvägen? Max 2 av 10 bilister kör håller ca 50 km/h eller är det kanske 70 km/h, kanske fri hastighet? Vad jag kan se så finns det inte en enda hastighetsskylt längs vägen. /Mattias

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-04-24 10:22

  Hej Mattias! Vi är medvetna om att det saknas hastighetsskyltar efter Hovlandavägen vilket kommer att ses över. Eftersom fordon som kör ut på vägen kommer från gator med lägre hastigheter har det inte varit högst prioriterat. Men skyltar är också bra som påminnelse för alla trafikanter. De avsmalnande busshållplatserna fungerar idag som hastighetsdämpare efter Hovlandavägen. Vägbulor kan även alstra vibrationer till närliggande fastigheter, något som vi har haft problem med efter Hovlandavägen. Därför har vi till och med tvingats ta bort sådana. Det finns även ett flertal trafikmätningar på Hovlandavägen. Den senaste från oktober 2016 visade på en medelhastighet på 44 km/h och att 85 % av alla fordon körde långsammare än 52 km/h. Så procentsiffrorna är precis tvärt om, 2 av 10 bilister kör snabbare än 50 km/h. Med vänlig hälsning, Lars-Åke Tärnbro, trafikingenjör

 • Fredrik 2017-05-28 11:04

  Hur går det med markavtalen? Kan ni inte försöka bli bättre att ge kontinuerlig information om cykelvägen? Vi är många som undrar och väntar....

 • Thomas 2017-05-29 07:56

  .

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-05-29 15:30

  Hej Fredrik! Vår trafikingenjör meddelar att vi befinner oss i en process som beräknas ta lång tid. Markavtalen skickades ut i början av april för påskrift från markägare. Vi har fått respons på många av avtalen men förhandlingarna pågår fortfarande. Vi skickar din synpunkt angående att ge kontinuerlig information om cykelvägen vidare till ansvarig enhet. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Fredrik 2017-06-13 22:38

  Om kommunen tar sitt ansvar för trafiksäkerheten så borde man inte godkänna exploateringen av byggnation på östra sidan av ön innan cykelbansfrågan är löst. Om det gjordes så skulle markägarna säkert hjälpas åt att få till en lösning för.cykelbanan snarast möjligt. Är inte detta möjligt? Vilken inställning har kommunen till utökad kollektivtrafik (värd namnet) ut mot Rud? Har frågat förut men inte fårt svar. Mvh Fredrik

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-06-14 15:50

  Hej Fredrik! Det är ingen av markägarna som vill exploatera på östra sidan som stoppar cykelvägen. Tvärtom så är de alla positiva. Om vi skulle säga nej till vidare exploatering så skulle det inte påverka förhandlingarna om cykelvägen. Kommunen är positiv till en utökad kollektivtrafik till Rud. Vi för diskussioner med Värmlandstrafik om hur detta skulle kunna lösas. Med vänlig hälsning, Lars-Åke Tärnbro, trafikingenjör

 • Hanna 2017-06-14 16:22

  Hej! Är det ändå inte rimligt att man väntar med ytterligare exploatering innan vi har en bra cykelväg och kollektivtrafik? Som det är nu är det tillräckligt med trafik och tung trafik på vägen tillsammans med våra barn. Med vänlig hälsning, Hanna

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-06-15 09:18

  Hej Hanna! Vår trafikingenjör Lars-Åke Tärnbro meddelar att ytterligare exploatering kan ses som en förutsättning för att på sikt kunna bygga ut kollektivtrafiken. Linjerna kommer inte vara lönsamma annars. Underlaget idag är inte tillräckligt. Om du har fler frågor får du gärna kontakta Lars-Åke via kontaktcenter på telefon: 054-51 50 00. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-06-20 16:37

  Hej Christina! Tack för att du delar med dig av ditt förslag! Vi tar emot din synpunkt och skickar den vidare till berörd enhet. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Fredrik 2017-08-17 12:51

  Hur går arbetet med cykelvägen ut mot Rud?

 • Elise Sörensen 2017-08-17 22:26

  Enligt info på hemsidan: "Va-projekt hösten 2016/vintern 2017 Ny dagvattenledning på Frödingvägen" Vad händer?

 • Berit 2017-08-18 23:06

  Vem har ansvaret för asfaltering efter stadsnätuppgrävning? Abborrvägen från 1 framåt ser ut som ett lapptäcke då hela vägen från början är väldigt dålig. Tacksam för svar Mvh Berit

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-08-21 16:02

  Hej Fredrik! Förhandlingarna med markägarna pågår fortfarande. Vi har i nuläget inget nytt att informera angående processen. Om vi inte kommer överens med markägarna kommer vi att se över andra alternativ. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-08-21 16:10

  Hej Elise! VA-arbetet med vattenledningen på Frödingsvägen är redan färdigt. Det finns i nuläget inga fler inplanerade arbeten som berör Frödingsvägen. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-08-21 16:27

  Hej Berit! När det redan är asfalterat kommer vi inte asfaltera om hela vägen på nytt. Däremot kommer vi att se över vägen på grund av att det förekommer vattensamlingar. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Magnus 2017-08-22 08:40

  Hej Hammarö Kommun! Vi är verkligen många ute på Rud som saknar och längtar efter en trygg cykelväg till Lövnäs och skolan. Går det inte att påbörja arbetet med cykelvägen där kommunen äger marken och där markägarna har skrivit på. Jag vet ju att vissa markägare har skrivit på. Kommunen sa att man skulle påbörja arbetet under 2017 är det rimligt forfarande? Hur ser arbetsgången ut? Avtal klart, upphandling, genomförande eller hur arbetar man? Kan kommunen bjuda in de som är intresserade till ett möte och berätta att så här ser sträckningen ut och hur arbetet framöver ser ut. Jag förstår att det tar tid när det är många markägare inblandad och att man vill helst att markägarna skriver på självmant. Tacksam för mer information.

 • Fredrik 2017-08-22 10:10

  Bra förslag Magnus! Vore bra med ett öppet informationmöte i denna fråga. Jag vill även föreslå någon ansvarig från kommunen att göra ett platsbesök på Lövnäsleden mellan Nolgårdsrondellen och "Hammarmacksrondellen" en vardag mellan 07:40-08:15. Då kommer man se vilken trafiksituation det är på morgonen efter all utveckling på östra sidan av ön. Skulle cykelväg och kollektivtrafik förbättras skulle även denna situation bli bättre. Vänligen - gör ett platsbesök och se med egna ögon. Mvh Fredrik

 • Magnus 2017-08-22 10:48

  Håller med Fredrik här ovan angående nolgårdsrondellen. Som det är nu är det alltid köbildning om man kommer ifrån Lövnäs vardagar runt 8.00, medan trafiken flyter på ifrån skoghall. Kommunen antog en detaljplan 2006 Detaljplan för Nolgård 1:235 m.fl. trafikplats vid Nolgård. Där man har avsatt mark för att anlägga en egen fil mot karlstad. Den skulle behövas anläggas snarast och jag hoppas att inte bensinstationen hamnar för nära denna extra påfartsfil. Man kan inte bara bygga bostäder och handelsplatser. Man behöver se till att trafiken, gång och cykeltrafikanter kan ta sig fram på ett säkert sätt. Jag tror också man skulle behöva fundera på infarten till ICA Kvantum och Coop. Anlägger man nu också en bensinstation så kommer än fler bilar åka in. När man skall svänga vänster mot Lövnäs från coop och kvantum så blir många stående länge. I princip behöver man ta sig över fyra körfält.

 • Magnus 2017-08-22 12:49

  Håller med Fredrik här ovan angående nolgårdsrondellen. Som det är nu är det alltid köbildning om man kommer ifrån Lövnäs vardagar runt 8.00, medan trafiken flyter på ifrån skoghall. Kommunen antog en detaljplan 2006 Detaljplan för Nolgård 1:235 m.fl. trafikplats vid Nolgård. Där man har avsatt mark för att anlägga en egen fil mot karlstad. Den skulle behövas anläggas snarast och jag hoppas att inte bensinstationen hamnar för nära denna extra påfartsfil. Man kan inte bara bygga bostäder och handelsplatser. Man behöver se till att trafiken, gång och cykeltrafikanter kan ta sig fram på ett säkert sätt. Jag tror också man skulle behöva fundera på infarten till ICA Kvantum och Coop. Anlägger man nu också en bensinstation så kommer än fler bilar åka in. När man skall svänga vänster mot Lövnäs från coop och kvantum så blir många stående länge. I princip behöver man ta sig över fyra körfält.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-08-23 16:03

  Hej Magnus! Kommunen äger väldigt lite mark efter den aktuella sträckan vilket innebär att det inte går att påbörja byggnation innan alla markägare har skrivit på avtalet. Om vi inte kommer överens med markägarna kommer vi att se över andra alternativ. Vi har i nuläget inget nytt att informera angående processen. Det finns inte tillräckligt med information för att kalla till ett informationsmöte. Så snart det finns mer information att delge er kommer vi att gå ut med det på hemsidan. Vår förhoppning är att vi redan nästa vecka vet mer om hur vi ska gå vidare. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-08-23 16:10

  Hej Fredrik! Vi är väl medvetna om trafiksituationen på Hammaröleden och Lövnäsleden. Vår ambition är att förbättra möjligheten att cykla på Hammarö genom att bygga fler cykelvägar. Det pågår även diskussioner med Värmlandstrafik som berör frågan om kollektivtrafiken. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-08-23 16:24

  Hej igen Magnus! Någon påfartsfil fanns inte planerad i samband med att detaljplanen antogs 2006. Däremot har frågan varit uppe i senare diskussioner mellan bland annat Hammarö kommun, Trafikverket och Region Värmland. Hittills har bedömningen varit att kostnaden för byggnation har varit för hög gentemot nyttan. Vid rusningstid kan inte Hammaröleden ta mer trafik vilket betyder att det inte hjälper med ytterligare en påfartsfil. Diskussion kring trafiken till och från Hammarö förs kontinuerligt mellan Hammarö kommun, Trafikverket, Region Värmland och Karlstads kommun för att försöka hitta långsiktiga förbättringar. Vi tar emot din synpunkt angående infarten till ICA Kvantum och Coop och för den vidare till ansvarig enhet. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Magnus 2017-09-13 09:03

  Ni säger att det inte fanns någon påfartsfil planerad. Då frågar jag mig vad som står här. https://www.hammaro.se/Bo/Boendemiljo/Samhallsplanering/Planer-och-projekt/Detaljplaner/aldre-an-2016/detaljplan-for-nolgard-1235-m.fl.-trafikplats-vid-nolgard/ Här står det Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av trafikplatsen vid Nolgård med en avskild fil för den trafik som kommer från Lövnäsleden och ska ut på Hammaröleden i riktning mot Karlstad.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-09-14 11:54

  Hej Magnus! Det stämmer att denna plan gjordes strax efter byggnationen av cirkulationsplatsen. Planen togs fram för att säkerställa att det skulle vara möjligt att i framtiden bygga en separat påfartsfil från Lövnäsleden till Hammaröleden. Det var lämpligt innan någon byggnation på det närliggande handelsområdet hann göras. Däremot fanns det inte några konkreta planer på att verkligen bygga en påfartsfil vid den tidpunkten. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Roger 2017-09-19 17:48

  2017 skulle bruksgatan och gång och cykelvägen vid clevevägen åtgärdas? Inget har hänt

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-09-21 10:26

  Hej Roger! Tack för din fråga! Vi har skickat den vidare till förvaltningen och väntar på svar. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Fredrik 2017-11-11 15:29

  Hej! 23/8 fick jag svaret att diskussion pågår med Värmlandstrafik ang busslinje ut mot Rud. Jag föreslog att prova förlänga linje 901. För den anropsstyrda busslinjen är ju ett skämt. Vad har hänt i denna frågan? Eftersom cykelvägen tar tid vore denna lösning ge signaler om att kommunens ansvariga tar sitt ansvar och inte bara skjuter problemet framför sig. Tyvärr så kan inte jag förstå varför denna typ av beslut ska behöva ta så lång tid. Måste det ske en allvarlig olycka först? Mvh Fredrik

 • HAMMARÖ KOMMUN - Bertil miljösamordnare 2017-11-16 14:47

  Hej Fredrik! Att förlänga turen 901 är inte möjligt på grund av att vägen ut till Rud inte uppfyller vägstandarden för buss 901 i linjetrafik. Avsikten med cykelvägen var att minska risken för olyckor, tyvärr stötte vi på problem i arbetet. I och med att vi blev förhindrade att dra fram cykelvägen planerar vi nu att utföra en vägplan. Tanken är att vägen och hållplatserna ska uppfylla en modern standard vilket Värmlandstrafik efterfrågar. I dagsläget kan vi inte lova något om nya turer på den anropsstyrda trafiken eller en ny sträckning för linjetrafiken då det är en förhandlingsfråga mellan kommunen och Värmlandstrafik som i slutänden måste beredas politiskt då det innebär tilläggskostnader. Vi kan förstå att du upplever att besluten tar lång tid men det är långa processtider. Vi har genom åren fått förslag på förändringar av turerna från Värmlandstrafik men kommunen har avböjt med bedömningen att kostnaden inte gick att motivera i relation till antal invånare som kan nyttja 911 till Rud/Tynäs och antal resenärer som idag nyttjar den anropsstyrda trafiken. Vi tar till oss dina synpunkter i den fortsatta dialogen med Värmlandstrafik inför planeringen av tidtabell 2019. Med vänlig hälsning, Bertil Ahlin, miljösamordnare

 • Fredrik 2017-11-16 19:05

  Hej Bertil och tack för svar. Jag tycker däremot att det är väldigt konstigt att man ser till hur många som använder den anropsstyrda trafiken idag. Den är tyvärr ett skämt, så jag förstår att den inte används. Undersök gärna förutsättningen för att resa med denna så förstår du säkert vad jag menar. Hitta ett vettigt och rimligt alternativ med mindre buss tex till Jonsbol för byte så är jag övertygad om att denna linje kommer användas av både äldre och yngre. Jag vet även sedan tidigare Värmlandstrafiks inställning till vägen men att det då handlade om att bredda vissa kurvor för att buss skulle kunna möta annan buss eller tung trafik. Denna inställning verkar nu ha utökats till hela vägsträckan. Eftersom denna sidan av ön exploateras så innebär det ju väldigt mycket tung trafik som idag möts på vägen vilket inte är bra och tyvärr framförs de även ganska hänsynslöst ibland. Du nämner även vägplan. Vad innebär detta konkret? Tidplan? Att denna process tar tid har jag förståelse för. Men vi flyttade hit för 19 år sedan och det pratades redan då om vägen inom kommunen och att cykelväg fanns med i planen. Den tidsplanen måste jag tyvärr tycka är alldeles för lång. Mvh Fredrik

 • Hammarö kommun - Lars-Åke trafikingenjör 2017-11-17 13:12

  Hej Fredrik! Vägplanen ska täcka in gång- och cykelvägen samt uträtning av vissa kurvor på Rudsvägen (väg 561). En vägplan tar ca 1 till 2 år att ta fram. För att göra större ombyggnation av allmänna vägar krävs alltid en vägplan. Definitioner, principer och regler för allmänna vägar finns specificerade i Väglagen (1971:948). Med vänlig hälsning, Lars-Åke Tärnbro, trafikingenjör

 • Roger 2018-01-24 20:55

  2017 skulle bruksgatan och gång och cykelvägen vid clevevägen åtgärdas? Inget har hänt 2018 nu och inget svar. Bruksgatan är det fortfarande lätt och bli ned stänkt då man cyklar på gång och cykelvägen vore bra om någon inspekterade vägar och cykelvägar i kommunen. Tycker det förfaller. Folk halkar och gör sig illa då det samlas vatten och fryser på.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2018-01-29 10:23

  Hej Roger! Tack för att du hör av dig! Vi har skickat ditt meddelande vidare till tekniska drifsenheten. De hälsar att de kommer att se över om det kan vara så att det är ett problem med vattensamlingen. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Hans 2018-02-02 10:26

  Hej; Läste Tatianas önskan om säkra övergångsställen på Hammaröleden. Håller med, speciellt i skenet av den som omkom när han skulle gå över. Synd att ni eller vägverket(som äger vägen) inte tänkte på att använda tunnlarna under vägen. Nu bytte man ut ett tunnelrör för några år sedan. Om man kunnat acceptera ett lite större tunnelrör (kan bli liten bula på hammaröleden) så hade man kunnat göra en cykel-gångpassage på ena sidan inuti tunnelröret och fått en säker passage. Det är ju en hel del folk som bor på Nolgårdsidan som kanske vill cykla/gå till affärerna vid Rondellen.

 • Hans 2018-02-02 10:32

  Hej; Har en synpunkt på utformningen runt utfarten från Netto i Skoghalls Centrum. Kan ni inte se över bygglovet för Netto-skylten, och begära att de skruvar bort den nedersta plåtskylten på Netto-skylten. Som det är nu så skymmer denna plåt (då den sitter för lågt) när man kör ut från Netto-parkeringen så man inte ser Bilar som kommer från Skoghallsådran. Borde vara lätt fixat!

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2018-02-02 13:46

  Hej Hans! Vi har skickat din synpunkt angående säkert övergångsställe för Hammaröleden till tekniska driftsenheten så att de får ta del av ditt meddelande. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2018-02-02 14:06

  Hej Hans! Vi skickar din synpunkt till vår trafikingenjör så han kan göra en bedömning av läget. Med vänlig hälsning, Hasse, kontaktcenter

 • Kerstin 2018-02-26 16:45

  Är det inte dags att ändra till 2018 när det gäller planerade beläggningsarbeten? Vi är många som undrar vilka vägar som skall prioriteras 2018.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2018-02-27 08:46

  Hej Kerstin! Vi håller på att göra en sammanställning av planerande arbeten och projekt under 2018 och lägger ut det så fort vi är klara med den. Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

 • Fredrik 2018-04-15 16:47

  Hej! En vägplan skulle upprättas och jag undrar om det arbetas aktivt med denna nu eller vad sker? Är detta arbete prioriterat eller inte? Konstigt att inte Värmlandstrafik kan godkänna sträckan för linje 901 eftersom som de ändå kan köra morgon och eftermiddag och då med stor buss. Jag tror tyvärr att kommunen vill lägga över skulden på annan här. Gällande nyttjande av buss så är det ju helt klart att om man vill så kan man ju ställa frågan så man får det svaret man vill ha. Jag tycker tyvärr att hela detta arbetet har hanterats mycket dåligt att er ansvariga på kommunen. Men jag skriver det igen som jag skrivit förut. Hoppas inte att det ska behöva hända en tragisk olycka på sträckan innan det händer något. Vem tar på sig ansvaret då? Det minsta ni på kommunen kunde göra är att sätta upp skyltar och att informera entreprenörerna som kör med tung trafik att de MÅSTE lugna ner sig. För ni på kommunen har ju indirekt gett tillstånd till denna trafikintensitet med tunga fordon i samband med godkännandet av exploateringen.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2018-04-18 08:19

  Hej Fredrik! Vi har skickat din synpunkt till berörda handläggare. Med vänlig hälsning Hasse, kontaktcenter

 • Sandra 2018-05-03 09:58

  Hej! Kommer Murkelvägen på Bärstad prioriteras när ni ser över vilka vägar som behöver lagas? Den är otroligt hålig och ojämn vilket gör det svårt för både cyklister och bilister att ta sig fram utan att behöva sicksacka över vägen. Såg även att ni lagade hålen i början av Tynäsvägen förra veckan vilket var bra, men tyvärr var det ogjort arbete då hålen redan är tillbaka.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2018-05-03 14:37

  Hej Sandra! Matargatan på Murkelvägen är med i planeringen för årets beläggningsarbeten. Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

 • Susanna 2018-05-31 20:33

  Hej! Jag undrar om det verkligen inte finns särskilda krav på busshållsplatser för skolskjuts? De barn som ska gå av skolbussen och ta sig till Sundholmen/Lindenäs måste korsa en 60km/timme-väg i en trevägskorsning, där vägen både ligger i ett krön och samtidigt svänger skarpt. Ska barnen gå på bussen på morgonen så står de oskyddade vid vägen där morgontrafiken svischar förbi. Har någon någonsin varit ute och tittat på detta?

 • Ewa 2018-07-11 11:19

  Hej! Hela cykelvägen från korsningen Rosenborgsvägen/Götetorpsvägen som löper utmed Kvarnvägen in under Skoghallsleden vid Jonsbols bytespunkt fram till Nolgårdsvägen måste få ny asfalt! Nu har någon vänlig själ varit ute och lappat med betong, så att man kan cykla utan att få njurskador i de största sprickorna. Hoppas verkligen att detta prioriteras!

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2018-07-11 15:01

  Hej Ewa! Tack för din synpunkt. Vi skickar den vidare till ansvarig vid gatuenheten. Med tanke på att vi är i sommartider kan det dröja lite längre tid än vanligt för handläggning av ärenden. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Jan 2018-07-18 09:36

  Hej! Det börjar bli väldigt töligt att inte kommunen kan lägga igen bruksgatan efter uppgrävningen i våras. Här går ju trafik hela tiden, lixom vårt "mitt-i-city".

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2018-07-19 08:05

  Hej Jan! Det är lite bökigt i Skoghalls centrum just nu. Vecka 31 startar arbetet med den nya knutpunkten i centrum. Du kan läsa mer om det på länken nedan. Med vänlig hälsning, Hasse, kontaktcenter https://www.hammaro.se/Bo/Boendemiljo/Gator--vagar/Projekt/skoghallsknutpunkt/

 • Fredrik 2018-08-08 18:31

  Det är jättebra att man satsar på Skoghall centrum. Men att gå ut med att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig och främja cykeltrafik är ju en rejäl överdrift. Det har varit många inlägg i detta forum och avsaknad av både cykelväg och kollektivtrafik värd namnet på bl.a. östra sidan av ön. Det är en expmlsionsartad ökad befolkning men infrastrukturen följer inte med. Det skulle glädja mig och många med mig om ni som är ansvariga kunde gå ut med planen i media för hur man tänker gällande detta. Vi får bara olika besked hela tiden och frågorna besvaras på ett sätt som att de bara är besvärande för er. Tag öppet tag i problemet i stället så tror jag att folk skulle ha mer acceptans. Visa på ett tydligt sätt hur ni på riktigt satsar på ”mer tillgänglig kollektiv- och cykeltrafik” i stället för att försöka få billiga poäng i visade av centrumsatsning i media. Våga ta tag i detta nu! Mvh Fredrik

 • Johan 2018-08-08 19:13

  Hej, I november 2017 skrev ni att en vägplan ska upprättas för sträckan till Rud. Hur långt har ni kommit med vägplanen? Mvh. Johan

 • Fredrik 2018-08-08 20:42

  Hej igen! Hoppas att Rikard Enér, chef på kommunens tekniska stab och projektchef, kan svara i detta forum på min tidigare fråga. (Detta med anledning av bl.a. hans uttalande i NWT 8/8-18) Mvh Fredrik

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2018-08-13 15:48

  Hej! Ansvarig för kollektivtrafiken samt tf chef för serviceförvaltningen har svarat på din fråga enligt följande: Vi är medvetna om de brister i kollektivtrafik och cykelvägar som finns på östra Hammarö. Därför har kommunen i översiktsplanen en planerad utveckling av kommunikationsstråken för buss och cykel på ön, där flera förbättringar för kollektivtrafik, cykel och gång finns med för den östra delen av Hammarö. Vi vet att användningen av cykel och kollektivtrafik ökar om det är enkelt och trafiksäkert att gå, cykla och resa med kollektivtrafiken. Då behövs en infrastruktur som prioriterar dessa trafikslag i den bebyggelse på ön där det idag är hög befolkningstäthet och där det planeras för ännu fler flerbostadshus i Skoghall centrum. Trafikmiljön vid Byxfickstorget har varit mycket bristfällig för kollektivtrafiken, cyklister och gående, vilket är några av de delar som motiverar att vi prioriterar denna satsning i Skoghalls centrum. Kommunen vill bygga en gång- och cykelväg från Hallersrud fram till busshållplatsen vid Rud. Vi försökte komma fram via frivillig markåtkomst för att snabbt kunna bygga, men tyvärr fick vi inte det gensvar vi hoppats på från alla markägare. Vi kommer istället att göra en vägplan för Rudsvägen som innefattar en ny gång- och cykelväg. Planarbetet kommer att starta under 2018 och byggstart för gång- och cykelvägen kan tidigast ske under 2020. Planering för en gång- och cykelväg till Tynäs pågår. Här kommer vi också att försöka få till frivilliga avtal med markägarna. Om allt går som vi hoppas kan gång- och cykelvägen byggas under 2019.

 • Fredrik 2018-08-20 18:17

  Tag för svar ang vägen ut mot Rud! Jag ser dock detta som två frågor som faktiskt kan hanteras enskilt, iallafall som Värmlandstrafik själva uttryckt tidigare. Dvs att busstrafik går att ordna ut till hållplatsen vid Rud om kommunen gör en sådan beställning. En förberedande tanke var att 901 skulle vända vi Bärstadskolan men det blev aldrig allvar trots att det var Värmlandstrafik egna förslag. Värmlandstrafik har även tidigare uttryckt att vägen måste förbättras och framförallt vissa kurvor breddas för att det ska bli hållbart i längden. Mitt förlag är att kommunen snarast gör en beställning av utökad busstrafik iallafall på morgon, em/kväll och helg.Det skulle gynna alla, gammal som ung! Det är ett beslut som två parter är inblandade i dvs kommunen och Värmlandstrafik och inga krånglande markägare. Jag har skrivit det tidigare - att hänvisa till anropstrafik är ett skämt! Om det blir enkelt att åka buss och dessutom vid rätt tider så är iallafall jag övertygad om att folk kommer utnyttja busstrafiken och det är ju kommunens vilja har ni ju annonserat! Mvh Fredrik

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2018-08-21 14:47

  Hej igen! Bertil Ahlin, miljösamordnare och ansvarig för kollektivtrafik i kommunen har svarat enligt följande: Hammarö kommun och Värmlandstrafik har löpande dialog om möjliga förbättringar, ändringar och utveckling av kollektivtrafiken. De idéer om förlängning av 901 till Bärstads skolan påverkade restiden och turtätheten negativt för den linjen när Värmlandstrafik analyserade lösningen. Därför valde vi att inte genomföra den lösningen. Vi har nu kommit fram till en lösning med en ny 911 i linjetrafik som kommer att börja gå mellan Rud-Jonsbol, dagtid vardagar vid tidtabellskiftet 2018/2019. Den kommer att passera Bärsta förskola på vägen ut mot Rud och Bärstad skola på vägen in mot Jonsbol. Underhösten kommer vi göra tillfälliga förbättringsåtgärder på hållplatslägena på vägen ut mot Rud innan vi har en ny vägplan på plats och kan bygga en ny Gång- och cykelväg som kan anslutas mot nya trafiksäkrare hållplatser. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Fredrik 2018-08-21 18:22

  Tack för bra svar! Äntligen en åtgärd som sker i närtid. Hoppas bara att turlisttiderna anpassas efter behoven som kanske snarare är kvällstid och helg. För om man bara lägger turtider dagtid så kanske inte behovet är som störst. Men tack för att ni tagit ett beslut! Mvh Fredrik

 • Karin 2018-09-20 09:02

  Hej, Är nyinflyttad till östra sidan av Hammarö och kan bara hålla med om ovanstående kommentarer vad gäller gång- och cykelvägar för att ansluta områdena kring Rud/Bärstad till cykelvägarna in mot Karlstad. Även cykelvägar som kopplar samman ö sidan med idrottshallarna närmare Skoghall skulle behöva förbättras. Visst undersökte vi området innan vi flyttade dit, men nu som boende är jag faktiskt förvånad över hur få möjligheter till smidig cykling som finns. Det går inte att nog understryka hur viktigt detta är för oss barnfamiljer att kunna ta sig runt säkert mha cykel/gång. Det är inte hållbart att alltid känna sig tvingad att ta bilen så fort man ska ta sig minsta sträcka. Låter positivt att det pågår arbete med att anlägga cykelbanor ut mot Tynäs, parallellt med Lövnäsleden Nolgård och att busslinjerna utökas. Varje dag kör jag förbi personer som går vid kanten av Lövnäsleden från busstationen mot skolan. Livsfarligt. Vi vinner dessutom alla på att underlätta för människor att inte ta bilen varenda gång.

 • SA 2018-09-20 09:38

  När planerar ni att börja med Murkelvägen?

 • Fredrik 2018-10-15 08:59

  Hej! Hur tänker kommunen ang morgontrafiken på Lövnäsleden, ”Hammarmacks”rondellen och Nolgårdsrondellen? Besök platsen mellan 07:30-08:00. Den skapar irritation och frustration hos många. Så här blir det när man beviljar byggnation men inte tänker på infrastrukturen. Som sagt vad har kommunen för plan på lösning? Mvh Fredrik

 • Sandra 2018-10-15 10:08

  Håller med Fredrik! Åker man från Skoghall har man ju företräde i rondellen och man kan tycka att folk borde tänka "blixtlåsprincipen" på morgonen, men istället gasas det på som attan i stora rondellen och att släppa ut någon går inte för sig! Vissa morgnar kan det ta 10-20 min att ta sig från Hammarrondellen ut på Hammaröleden.

 • Sixten 2018-12-28 16:23

  Lövnäsleden mellan gamla och nya ICA: Asfalten behöver en topp innan spåringheten förvärras. När asfalten väl spricker är det för sent att läggs en topp.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2019-01-02 13:11

  Hej Sixten! Tack för att du säger till om detta. Vi skickar din felanmälan vidare till gatuenheten så att de får se över det. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Karin 2019-03-01 14:38

  Hej, Kommer sidan uppdateras och lista planerade åtgärder för 2019 istället för förra året?

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2019-03-04 10:00

  Hej Karin! Vi håller på att se över 2019 och vilka projekt som kommer att prioriteras. Då det är bestämt lägger vi ut det här på hemsidan. ed vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

 • Thea 2019-05-06 20:06

  Hej, vi är många här ute på Rud som undrar över status på vägplan och när den efterlängtade cykelvägen mot Bärstad påbörjas?

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2019-05-07 08:20

  Hej Thea! Arbetet med vägplanen har börjat och ett samråd kommer att ske under 2019. Det slutliga samrådet kommer eventuellt att ske i slutet av 2019 och i bästa fall kan planen vara klar för fastställande av Trafikverket i början av 2020. Efter att planen blivit klar har kommunen fem år på sig enligt väglagen att starta byggnationen. Det kommer att behöva göras en samordning med ombyggnation av Rudsvägen men vårt mål är att bygga cykelvägen så snabbt som möjligt. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2019-05-07 08:23

  Hej Thea! Arbetet med vägplanen har börjat och ett samråd kommer att ske under 2019. Det slutliga samrådet kommer eventuellt att ske i slutet av 2019 och i bästa fall kan planen vara klar för fastställande av Trafikverket i början av 2020. Efter att planen blivit klar har kommunen fem år på sig enligt väglagen att starta byggnationen. Det kommer att behöva göras en samordning med ombyggnation av Rudsvägen men vårt mål är att bygga cykelvägen så snabbt som möjligt. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Sandra 2019-05-07 08:36

  När räknar ni med att allt grus ska vara borta? Det är maj och gruset ligger fortfarande kvar på Bärstad/Östra Bärstad.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2019-05-09 15:56

  Hej Sandra! Vi räknar med att vara klara inom cirka 2 veckor. Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

 • Helena 2019-06-25 19:57

  När blir Åråsvägen asfalterad, vad är det som gör att den inte är återställd?

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2019-06-26 08:20

  Hej Helena! Preliminärt sker asfaltering av Åråsvägen vecka 33. Det är tyvärr ganska lång väntetid på beläggningsarbeten men då ligger det inne i vår entreprenörs schema. Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

 • Johan 2019-09-11 08:28

  På väg 561 vid busshållplatsen på Rud Brännäs passerar bilar i hög fart. Det är mer och mer barn som passerar vägen för att gå till bussen. Det skulle behövas ett farthinder före busshållsplatsen på kommunens väg. Efter busshållsplatsen finns ett farthinder på Rudsvägarnas samfällighetsförenings väg. Detta är dock inte tillräckligt för att få ner hastigheten förbi busshållsplatsen. Hoppas att kommunen kan åtgärda detta före det sker en olycka.

 • Andreas Stjärnhem 2019-09-11 10:51

  Hej Hammarö! Håller med Johan som la en kommentar ang väg 561 här i kommentarsfältet. Jag bor precis intill busshållplatsen och ser både skolbarnen/pendlarna som måste promenera hem och alla bilister som totalt struntar i fartbegränsningarna längs vägen. Detta i kombination med att ytan precis efter busshållplatsen fungerar som vändplats, inte minst för bussarna, samt att privatpersoner parkerar i vändzonen är ett recept för en dödsolycka inom en snar framtid. Så kombinationen av ett nytt farthinder innan busshållplatsen samt att farthindret söder om detta höjs är nog det minsta som måste hända innan någon inte kommer hem från skolan eller jobbet. // Andreas

 • HAMMARÖ KOMMUN 2019-09-12 15:48

  Hej! Tack för era synpunkter gällande väg 561, vi har framfört dem till vår trafikingenjör. Han hälsar att vägen är en så kallad allmän väg, vilket innebär att den är avsedd för alla typer av fordon, och farthinder är sällsynta på denna typ av väg. Trafiksituationen kommer att ses över och en trafikmätning kommer att genomföras för att se vilka behov som finns. Med vänlig hälsning //Katja, kontaktcenter

 • Andreas Stjärnhem 2019-09-12 17:31

  Tack för att ni uppmärksammar våra påpekanden om väg 561! Hoppas att trafikmätningen innefattar hastighet eftersom det är det som är det stora problemet just på den nämnda sträckan. Och visst är det en allmän väg, dock med en blandning av skolbarn, gångtrafikater, cyklister, barnvagnar, lastbilar, bussar, bilar och parkerade fordon på en liten yta som är en blandning av genomfart, fyrvägskorsning och vändzon. Så nog är det här en rätt unik trafikplats med en riskbild jag tror alla vill slippa i slutändan. Tack för att ni undersöker saken! Nu hoppas vi på snara åtgärder innan något händer! // Andreas

 • Ragge 2019-09-12 20:46

  Sedan 5 år så åker jag den här vägen, 561, fram och tillbaka varje vardag och har ännu inte mött någon som kör fort i nämnt område. Min erfarenhet är att bilister tar det lugnt och visar hänsyn. Ett problem är att vägen är smal och att det lätt blir trångt när två fordon möts samtidigt som gående eller cyklister trafikerar vägen. Cykel- och gångväg skulle minska riskerna bättre än farthinder.

 • Johan 2019-09-12 21:42

  Ragge, då tycker jag du ska testa att gå över vägen från Brännäs till busshållsplatsen kl. 07:20 varje morgon. Antar att du bor längre söderut eller har jag fel? Senast igår när jag skulle åka ut vid korsningen från Brännäs kom det en bil i hög hastighet. Som tur var det inga barn som skulle korsa vägen denna gång. Jag säger som Andreas, hoppas kommunen gör något åt detta före det sker en olycka. En cykelväg hjälper knappast till för de som ska korsa vägen men jag håller med om att det skulle behövas av andra syften.

 • HAMMARÖ KOMMUN-Katja, kommunvägledare 2019-09-13 10:25

  Hej! I de trafikmätningar som kommer att göras kommer vi bland annat att mäta hastigheten och antalet fordon som passerar platsen. Med vänlig hälsning //Katja, kontaktcenter

 • Joakim Svenningsson 2019-10-08 15:59

  Hej, Undrar varför man gjorde någon form av omasfaltering på Karlstadvägen? Det verkar lite konstigt då denna Bymiljöväg (tror jag den skall kallas) knappast var i så dåligt skick så att det skulle behövas. MVH, Joakim

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2019-10-09 09:07

  Hej Joakim! Det är entreprenören som utför ett garantijobb. Det var delar av det översta asfaltslagret som släppt på vissa ställen. Med vänlig hälsning, Hasse, kontaktcenter

 • Birgitta 2019-11-25 17:27

  Hej! Undrar när vi ska få tillbaka gatubelysningen på Tynäs? Gång o cykelbanan väntar vi också på. Med vänlig hälsning, Birgitta

 • HAMMARÖ KOMMUN-Katja, kommunvägledare 2019-11-27 10:43

  Hej Birgitta! Din fråga är skickad vidare till ansvarig på serviceförvaltningen. Vi återkommer när vi fått svar. Med vänlig hälsning//Katja, kontaktcenter

 • HAMMARÖ KOMMUN-Katja, kommunvägledare 2019-11-28 15:49

  Hej Birgitta! Vår serviceförvaltning låter hälsa att de i dagsläget ser över vilka kostnader som går att ta ut av exploatörer kopplade till pågående detaljplaner på Tye. De hoppas sedan att de kan få fram ett politiskt beslut om byggnation under våren. Och det gäller alltså både cykelbana och belysning Med vänlig hälsning//Katja, kontaktcenter

 • Johan Stefansson 2020-03-04 06:03

  Hej, hur är statusen för vägplanen till Rud? Mvh. Johan

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2020-03-09 08:35

  Hej Johan! Du kan läsa om vägplanen på länken. https://www.hammaro.se/Bo/Boendemiljo/Gator--vagar/Projekt/rudsvagen-lindesnas/ Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

Skriv en kommentar