Vägar

I Hammarö kommun har vi 32 mil bilväg och 4,5 mil gång- och cykelväg. 20 mil av bilvägarna är kommunala, 10 mil enskilda och 2 mil av vägarna är Trafikverkets. Vi arbetar året runt för att dessa vägar ska vara säkra. Här kan du läsa mer om renhållning, gatubelysning, snö- och halkbekämpning, beläggningsarbeten och liknande. 
Sidan uppdaterad: 2018-10-09 4 kommentarer

Kommentarer

 • Lars Johansson 2018-05-16 10:36

  Trafiksituationen på övre delen av Hamnvägen, Lillängshamnen är under all kritik. Varför färdigställde inte kommunen trottoaren innan ny bebyggelse tilläts?? Gamla från seniorboendet tvingas gå ute i trafiken med sina rullatorer. Med tanke på den politiska majoritetens värdegrund är detta helt obegripligt. Färdigställ nu trottoaren omgående innan olyckor inträffar.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2018-05-30 07:16

  Hej Lars! Vi har fått ett svar från trafikingenjören som skriver följande. " Av någon anledning fanns det bara en GC väg planerad i detaljplanen upp för backen. Sedan fanns det varken GC väg eller trottoar. Planen var att alla skulle färdas i blandtrafik på gatan eftersom det normalt är lite trafik på en återvändsväg. Så byggnationen följer den gällande detaljplanen. Denna lösning hade vi aldrig gjort idag. Vi håller på att titta på vad vi kan göra för att det ska bli bättre. Problemet är att vägområdet i detaljplanen är smalt". Vi ber om ursäkt för att svaret har dröjt så länge. Någonstans har det blivit ett missförstånd. Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

 • Lars Johansson 2018-05-30 10:27

  Hej, Tack för ett senkommet svar. Det förefaller ju då som detaljplanen för Hamnvägen inte var genomtänkt med tanke på den byggnation som sedan följt. 🤔 Helt klart är vägområdet för smalt men kan kommunen då inte göra nödvändiga korrigeringar i efterhand? Expropriation är ordet när kommunen för det allmännas bästa gör vad som behövs för trafiksäkerhet m.m. Hammaröbostäder resp HSB har tilltagna utrymmen framför husen. Hammaröbostäder har i anslutning till sina parkeringsplatser byggt refuger som går ut i vägområdet. HSB planera framför nr 9 bygga en stenmur. För varje vecka som går ökar ni risken för att det blir allt svårare att korrigera det ursprungliga beslutet. Med andra ord handla snabbt och sitt inte och titta/grubbla på problemet.! Gångtrafiken måste separeras från biltrafiken genom en uppbyggd trottoar med kantsten. Du skulle säkert själv reagera om Du hade en anhörig som tvingades gå med rullator bland bilarna. I vintras var det helt bedrövligt. Effekten av att vägen nyligen utökade med en asfaltremsa häromdagen är att bilparkeringen underlättades ytterligare. Nu parkeras det ända inpå avslutningen av befintlig trottoar så den som kommer med rollator på trottoaren tar sig inte av för en bil står vägen. Vi åtminstone ett tillfälle var bilparkeringen så omfattande att renhållningen gav upp. Det blev ingen sophämtning den veckan. Vilket kan leda till sanitära problem. Om media skulle ta tag i den här frågan kan Du tänka Dig rubriker. Tror inte Du skulle vilja ha det så…. Sammanfattningsvis: Bygg upp en trottoar med kantsten samt sätt upp P-förbudskyltar längs den sidan av Hamnvägen. Hälsn Lars

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2018-05-30 15:56

  Hej Lars! Vi skickar dina synpunkter till vår trafikingenjör. Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

Skriv en kommentar