Skogsvård

Vi får ofta in önskemål från allmänheten angående nedtagning av träd på kommunens mark. För att kunna göra en enhetlig bedömning av varje enskilt fall behöver medborgaren fylla i en ansökan som beskriver vilka träd som önskas nedtagna och anledningen till det.

Vi behöver din ansökan senast den 1 oktober för att kunna åtgärda ärendet nästkommande säsong. I ansökan måste berörda grannar ge sitt godkännande.

Träd och växtlighet är nästan alltid värdefullt och viktigt för platsens karaktär och sparas därför, under förutsättning att de inte utgör någon fara. Tätortsnära naturmark fungerar som gröna lungor. De har stort kreativt värde, är viktiga för växt- och djurlivet samt ger en vacker utsikt. Kommunen är därför generellt mycket restriktiv med att fälla friska träd.

Om du vill att vi ska ta ner ett träd tar vi hänsyn till följande kriterier:

  • Trädets kondition. Riskbedömning av trädets farlighet för allmänheten eller fastighetsägare.
  • Trädets ekologiska och estetiska värde. Skyddsvärda träd.
  • Trädets betydelse för området. Vilken funktion fyller det?
  • Ålder och storlek.
  • Stod trädet där när fastigheten byggdes/köptes?
  • Om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens.


Att på eget initiativ ta ner träd, såga av grenar eller på annat sätt skada träd på kommunal mark utan kommunens godkännande klassas som egenmäktigt förfarande. 

 

Sidan uppdaterad: 2019-08-08 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar