Jätteloka

Jättelokan är en ståtlig men ovälkommen gäst i vår natur.

Växten är en trädgårdsrymling och den var en omtyckt och praktfull perenn i trädgårdarna vid sekelskiftet.
Den är också känd som: jättebjörnloka, jättefloka, kaukasisk björnloka, kaukasisk jättefloka, kungsholmsbjörnloka, kungsholmsloka, sibirisk jättebjörnfloka, tromsöloka, tromsöpalm.

Förvildade exemplar bör dock förstöras och spridningen stoppas, eftersom arten hotar inhemska djur och växter och utsöndrar giftig växtsaft som tillsammans med solljus kan ge svåra brännskador på människor.

Naturvårdsverket rekommenderar därför att arten ska utrotas, för att den på många håll i Sydsverige invaderar naturliga biotoper och tränger ut inhemska växtarter.

Beskrivning
Jätteloka är en storväxt, flerårig ört som blommar i juli-augusti.
Blommorna är vita och sitter i mycket stora, plattade till halvklotformigt välvda flockar. 
De yttersta blommorna i flocken är oftast större än de övriga. Ståndarna har gröngula eller rödaktiga ståndarknappar. Frukterna är drygt en centimeter långa, runda till elliptiska, med kraftiga oljekanaler som är vidgade nedtill.  

Sidan uppdaterad: 2019-08-08 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar

Din kommentar kommer att granskas av en redaktör innan den publiceras