Vad kan jag göra utan bygglov eller anmälan?

Här kan du läsa om vad du får göra utan att söka bygglov eller göra en anmälan. Tänk på att behålla sikten för trafiken när du bygger staket och planterar växter om din tomt ligger vid en gatukorsning.

 Följande kräver inget bygglov eller anmälan:

 • Altan som är maximalt 1,2 meter högre än marknivån.
 • En skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och får inte placeras närmare än 4,5 meter från granne utan grannens medgivande.
 • Skärmtak på huvudbyggnad över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter. Skärmtaken får inte placeras närmare än 4,5 meter från granne utan grannens medgivande.
 • Friggebod på max 15 kvadratmeter. Ytan kan också fördelas på flera byggnader och får inte stå närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande. Nockhöjd får inte överstiga 3 meter. 
 • Spaljé och pergola med minst 50 procent genomsiktlighet.
 • Staket med maxhöjd 1 meter. Om höjden överstiger 1 meter kan det krävas bygglov.
 • Kompost. Varmkompost ska anmälas till miljöinspektörerna.
 • Förvaring av ett års vedförbrukning
 • Måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial om du inte ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Miljö- och byggförvaltningen kan svara på om det du vill göra kräver bygglov.

 

Sikttriangeln vid gatukorsningar

Den så kallade sikttriangeln sträcker sig 10 meter från korsningen. Inom denna triangel får staket, plank, mur eller växlighet inte överstiga 80 cm. Se broschyren ”Klipp häcken och rädda liv” till höger.  

Sidan uppdaterad: 2019-11-22 5 kommentarer

Kommentarer

 • Staffan 2015-07-08 11:42

  Hej Dubbla budskap: -Friggebod får inte byggas på prickmark. -Det betyder att du till exempel får uppföra en friggebod även på punktprickad mark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Katarina, kommunikatör 2015-07-08 14:40

  Hej Staffan! Tack för din synpunkt, bra att du uppmärksammade oss på detta. Jag har nu tagit bort den felaktiga meningen på denna sida. Med vänliga hälsningar//Katarina, kommunikatör

 • Hirvonen Marie 2019-04-18 20:38

  Hej vi bor i ett putsat grått hus och ska byta till träfasad, som också ska vara grå. Behöver vi bygglov för det? Vi bor i ett villaområde på gunnarskär. Med vänlig hälsning, Marie

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda, kommunvägledare 2019-04-23 14:32

  Hej Marie! Mejla gärna in din fråga direkt till Miljö- och byggförvaltningen på mejladress: mbn@hammaro.se så att de kan se över det hela. Beskriv gärna så detaljerat du kan hur ni vill utforma träfasaden och hur stor den ska bli. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Jonathan 2019-06-17 22:06

  Hej, Vad beror det på att jag måste söka bygglov för att sätta upp en spaljé för att få insynsskydd till min egen bostad? Genomskinlighet i spaljén innebär ju bara att mina grannar får se in i min bostad. Helt och hållet mitt privata tillhåll som ingen annan har rätt till... behövs det även om jag har grannarnas skriftliga godkännande? Obs - mindre än 50% genomsiktlighet

Skriv en kommentar