Taxor & avgifter

Kommuen tar ut en avgift i samband med beslut för bygglov, förhandsbesked, rivningslov och marklov samt anmälan. Avgiften ska täcka kommunens kostnader för prövning, samråd och utfärdande av slutbesked. Avgift tas även ut för ärenden som avslås.

Planavgift 

För bygglov inom detaljplan som Hammarö kommun har upprättat eller haft kostnader för tillkommer en planavgift som kommunstyrelsen tar ut i samband med bygglovavgiften.
 

Ändrad taxa i samband med ny plan- och bygglag 2011

Från och med den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft. Då ändrades även taxan i enlighet med beslut taget i kommunfullmäktige den 18 april 2011, § 30.
 
 

Tillkommande kostnader

Det tillkommer ytterligare kostnader för ärenden som är utanför planlagt område eller där åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan.

Kontakta miljö- och byggförvaltningen om du vill ha uppgifter om kostnad för din ansökan. 

Sidan uppdaterad: 2018-07-18 2 kommentarer

Kommentarer

  • Peter Söderberg 2015-06-10 15:25

    Den bygglov taxa jag ska betala är 6301.Enligt era uppgifter är taxan 5874 då undrar jag varför det skiljre så mycket.

  • Hammarö kommun - Johan, byggnadsinspektör 2015-06-11 09:11

    Hej! Tack för att du påtalar detta. Det pågår just nu en översyn av vår hemsida för byggande. Taxan är olika från fall till fall och beror på olika faktorer. Ta kontakt med mig så kan jag förklara vad som påverkade din specifika avgift.

Skriv en kommentar