Förhandsbesked

Förhandsbesked om att få bygga ett nytt hus på en given plats är ett sätt att slippa lämna in fullständiga bygglovsritningar men ändå få ett bindande besked av kommunen. Ett förhandsbesked krävs som regel för att få göra en avstyckning av en fastighet.

Vad ska ansökan innehålla?

  • Ansökningsblankett, se länk till höger
  • Karta med den tänkta placeringen av byggnaden
  • Redovisning hur väg- och VA-frågorna är tänkta att lösas
 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

Det är alltid miljö- och byggnadsnämnden som beslutar i ärenden om förhandsbesked, inte byggnadsinspektören.
 

Villkorat förhandsbesked

Ibland kan ett positivt förhandsbesked vara förenat med villkor, till exempel hur väg- eller VA-frågor ska lösas. Du har alltid möjlighet att överklaga beslutet. Information om hur du överklagar skickas tillsammans med beslutet.
 

Förhandsbeskedet gäller i två år

Efter det att ett postivit förhandsbesked lämnats ska du ansöka om bygglov inom två år från dagen då nämnden beslutade om förhandsbeskedet. Om ansökan inte lämnas in inom två år upphör förhandsbeskedet att gälla. 
Sidan uppdaterad: 2019-08-08 2 kommentarer

Kommentarer

  • Mattias 2019-08-12 12:02

    Hejsan! Kostar det något att söka förhandsbesked?

  • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2019-08-13 13:30

    Hej Mattias! Ja, ett förhandsbesked har ett grundpris på 5115 kr. Sedan tillkommer det en avgift för den kommunikation utförs med berörda grannar vilket kan variera beroende på antal. Den normala slutsumman brukar landa på 9000-10000 kr. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

Skriv en kommentar