Bygga

Är du intresserad av att bygga i kommunen? Ta först reda på om du behöver bygglov, om åtgärden kräver en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden eller om du kan börja bygga direkt. I Boverkets broschyr ”Får jag bygga?” finns en vägledning, se länk till höger. Använd e-tjänsten MittBygge när du ansöker. Om du inte har möjlighet att använda e-tjänst kan du mejla in din ansökan tillsammans med ritningar till mbn@hammaro.se.

Strandskydd

Om du vill bygga nära vattendrag kan du behöva ansöka om dispens från strandskyddet. Strandskyddet gäller mellan 100 och 300 meter från vattendrag på Hammarö. 

Handläggningstid

Handläggningstiden varierar beroende på belastning och årstid. På våren är handläggningstiden ofta längre eftersom fler ansökningar kommer in då. Handläggningstiden är vanligen mellan 3 och 8 veckor från det att komplett ansökan har kommit in.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder en gång i månaden. Ärenden som alltid behandlas av nämnden är förhandsbesked, strandskyddsdispens och nybyggnad utanför planlagt område.  

Sidan uppdaterad: 2019-07-23 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar