Hur bra är vi på att sortera hushållsavfall?

Under 2018 gjordes en plockanalys för att få en bättre bild av hur hammaröborna sorterar sitt hushållsavfall. Urvalet har omfattat 936 hushåll från både villor och flerfamiljshus, och resultatet presenteras i sju olika fraktioner: matavfall, trädgårdsavfall, tidningar och förpackningar, inert material, farligt avfall, el och elektronik, övrigt brännbart. Nedan presenteras resultatet av plockanalysen, uppdelat i tre hushållskategorier.

  Villor tätort Villor landsbygd Flerfamiljshus
Matavfall 26,2% 22,1% 37,5%
Trädgårdsavfall 1,7% 3,7% 2,7%
Tidningar och förpackningar 35,5% 41,6% 33,4%
Inert material 10,5% 4,5% 3,7%
Farligt avfall 0,02% 0,03% 0,10%
El och elektronik 0,21% 0,65% 0,43%
Övrigt brännbart 25,9% 27,5% 22,2%

Generellt sett kan man säga att de som bor i flerfamiljshus är något duktigare på att sortera sitt avfall, men alla kan bli bättre!

I första kategorin, villor i tätort, har man undersökt avfall från 250 hushåll. 52% av avfallet består av matavfall och övrigt brännbart. 35% är tidningar och förpackningar, och 13% är en blandning av inert material, trädgårdsavfall, farligt avfall och elektronik.

I andra kategorin, villor i landsbygd, har man undersökt avfall från 236 hushåll. 49% av avfallet består av matavfall och övrigt brännbart. 41% är tidningar och förpackningar, och 10% är en blandning av inert material, trädgårdsavfall, farligt avfall och elektronik.

I tredje kategorin, flerfamiljshus, har man undersökt avfall från 450 hushåll. Här är 60% matavfall och övrigt brännbart, men även här finns en hög andel avfall som ska sorteras på annat sätt. 33% är tidningar och förpackningar, och 7% är en blandning av inert material, trädgårdsavfall, farligt avfall och elektronik.

Hur blir vi bättre?

I kärlet för hushållsavfall ska det endast finnas matavfall och övrigt brännbart. Med matavfall menas oundvikliga rester som ben, skinn, skal och kaffesump, men även sådant som kan anses som onödigt avfall, till exempel felfri mat, ätbara frukter och grönsaker. Till övrigt brännbart räknas saker som hushållspapper, servetter, kuvert och blöjor.

Till fraktionen trädgårdsavfall hör till exempel gräs, jord, löv, fallfrukt och häckklipp. Denna typ av avfall kan komposteras fritt hemma, eller köras till återvinningscentralen där det samlas in och forslas vidare för kompostering på annan plats.

Tidningar och förpackningar samlas in av förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som har fyra stycken återvinningsstationer på Hammarö. I containern för tidningar kan man även slänga kontorspapper, reklamblad, pocketböcker och broschyrer, men inte kuvert eller böcker med hård pärm. I förpackningscontainrarna ska man slänga förpackningar av plast, papper, metall eller glas. I glascontainern slängs endast burkar och flaskor – andra glasprodukter, porslin och keramik sorteras som inert material, vilket inte går att återvinna eller förbränna. Detta ska lämnas på återvinningscentralen och sorteras som deponiavfall.

Farligt avfall är sådant avfall som kan utgöra en risk för liv och hälsa eller miljö, genom att till exempel vara frätande eller brandfarligt. Exempel på farligt avfall är lösningsmedel, färg, lim, nagellack, tändare, sprutor och kanyler, och allt detta ska lämnas på återvinningscentralen. Läkemedel ska lämnas in på apotek.

El och elektronik ska också lämnas på återvinningscentralen. Till denna fraktion hör allt som drivs med el eller batterier, samt batterierna själva. Även sladdar, lampor och lysrör räknas som el-avfall och hör inte hemma i soppåsen.

Om du exempelvis vill minska mängden matavfall i soppåsen kan du kompostera detta hemma. För att få kompostera matrester (till skillnad från trädgårdsavfall) måste du göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.

Om du är osäker på hur du ska sortera så finns det hjälp att få. Under fliken ”avfall & återvinning” kan du hitta en sorteringsguide, platser för återvinningsstationer, svar på allmänna frågor och mycket mer.

Om du fortfarande känner dig osäker så kan du ringa Hammarö kommuns kontaktcenter på 054-51 50 00, eller besöka återvinningscentralen på Hantverksvägen 7 där det finns kunnig personal på plats som gärna hjälper dig.

Sidan uppdaterad: 2020-11-10 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar

Din kommentar kommer att granskas av en redaktör innan den publiceras