Coronavirusets påverkan

På grund av coronaviruset kommer vissa tillfälliga ändringar göras på återvinningscentralen. Nedan följer information om vad som gäller.

Myrornas textilinsamling

Myrornas verksamhet är hårt drabbad av coronavirusets framfart. De är tvingade att tillfälligt sluta med sin textilinsamling i hela Värmland, där återvinningscentraler och återvinningsstationer räknas in. Möjlighet finns att lämna in direkt i deras butiker, men boxarna som står utställda kommer att låsas. Myrorna hoppas att kunna återgå till normal verksamhet så fort omständigheterna tillåter.

Sidan uppdaterad: 2020-05-04