Får jag slänga...

Asbest?

Ja. Asbestavfall ska vara inplastat och väl igentejpat, och sedan läggas i avsedd behållare som finns intill vitvarorna på anläggningen. Vid transport och hantering ska risken för dammbildning minskas så mycket det går. 

Matavfall?

Nej. Det är inte tillåtet att slänga matavfall på återvinningscentralen, utan detta ska slängas hemma i soppåsen. Om man har väldigt mycket matavfall man vill bli av med omgående kan man ringa kontaktcenter så hjälper de till med beställning av extratömning.

Latrinavfall?

Nej. Det är inte tillåtet att slänga latrinavfall på återvinningscentralen.

Mediciner?

Nej. Mediciner ska lämnas till ett apotek.

Raketer, ammunition, airbags och annat explosivt avfall?

Nej. Om man har explosivt avfall ska man kontakta polisen, då återvinningscentralen inte har behörighet att förvara explosivt avfall. Det gäller till exempel fyrverkerier, smällare, nödraketer, ammunition, airbags, bilstolar med airbags, dynamit.

Slaktavfall?

Nej. Det är inte tillåtet att slänga slaktavfall på återvinningscentralen.

Asfalt?

Nej. Asfalt kan innehålla miljöfarliga ämnen och kan behöva hanteras på särskilt sätt. Återvinningscentralen har ingen möjlighet att testa asfaltens innehåll, därför måste besökare med asfalt hänvisas till annan anläggning, till exempel Djupdalen i Karlstad eller LBC Recycling i Bråtebäcken.

Sidan uppdaterad: 2019-08-08 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar

Din kommentar kommer att granskas av en redaktör innan den publiceras