Frågor och svar - ÅVC

Får jag slänga...

Asbest

Ja. Asbest ska vara inplastad och väl igentejpad, och sedan läggas i avsedd behållare som finns intill vitvarorna på anläggningen. Vid transport och hantering ska risken för dammbildning minskas så mycket det går. ”Damm innehållande asbestfiber svävar i luften mycket lång tid eftersom de är mycket lätta och tunna. Det är farligt att andas in asbestfiber då de kan komma in i lungorna och vidare in i kroppen och orsaka flera allvarliga lungsjukdomar.” (Arbetsmiljöverket.)

Matavfall

Nej. Det är inte tillåtet att slänga matavfall på återvinningscentralen, utan detta ska slängas hemma i soppåsen. Om man har väldigt mycket matavfall man vill bli av med omgående kan man ringa kontaktcenter så hjälper de till med beställning av extratömning. 

Latrinavfall

Nej. Det är inte tillåtet att slänga latrinavfall på återvinningscentralen.

Mediciner

Nej. Mediciner ska lämnas till Apoteket.

Raketer, ammunition, airbags och annat explosivt avfall

Nej. Om man har explosivt avfall ska man kontakta polisen, då återvinningscentralen inte har behörighet att förvara explosivt avfall. Det gäller till exempel fyrverkerier, smällare, nödraketer, ammunition, airbags, bilstolar med airbags, dynamit.

Slaktavfall

Nej. Det är inte tillåtet att slänga slaktavfall på återvinningscentralen.

Asfalt

Nej. Asfalt kan innehålla miljöfarliga ämnen och kan behöva hanteras på särskilt sätt. Återvinningscentralen har ingen möjlighet att testa asfaltens innehåll, därför måste besökare med asfalt hänvisas till annan anläggning, till exempel Djupdalen i Karlstad eller LBC Recycling i Bråtebäcken.

Sidan uppdaterad: 2019-01-22