Avfall och återvinning

När du lämnar dina sopor på rätt ställe gör du en insats för vår miljö. Det hindrar att farliga ämnen kommer ut i naturen och det bidrar till att det som är värdefullt återvinns.

Här hittar du information om hur du sorterar ditt avfall, var det ska lämnas och vilka bestämmelser som gäller. 

Förutom EU-lagstiftning och nationell lagstiftning, styrs avfallshanteringen i Hammarö kommun även av lokala föreskrifter om avfallshantering.
Sidan uppdaterad: 2020-06-02