Boende och miljö

Under boende och miljö kan du hitta information om en rad olika ämnen, till exempel avfall och återvinning, processen kring bygglov, samhällsplanering samt vatten och avlopp.

Här finns även information om kommunens gator och vägar, djur och natur, konsumentrådgiving samt miljö- och hälsoskyddsfrågor i form av exempelvis livsmedelstillsyn, och lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.  

Sidan uppdaterad: 2020-05-04