Klagomål i förskola och skola

En positiv utveckling för våra barn och elever förutsätter goda möjligheter att föra fram klagomål. Vårt mål är att ni alla ska känna att all personal snabbt och konstruktivt tar hand om era klagomål och därför är det viktigt att ni alla vet vart ni ska vända er.

Inom Hammarö kommun använder vi följande modell:

  1. I första hand ska du vända dig till den personal som arbetar närmast ditt barn eller till den personal du själv anser berörs.

  2. Om du efter samtal med personalen fortfarande har klagomål kontaktar du ansvarig förskolechef eller rektor. Gäller klagomålet skolsköterskans eller skolläkarens verksamheter kontakta verksamhetschef Ulrika Linder, 054-51 51 38. Gäller klagomålet grundsärskolan, kontaktar du särskolesamordnare Björn Svantesson 054-51 51 04.

  3. Om du efter ovanstående kontakter fortfarande har klagomål på våra verksamheter förskola, förskoleklass och grundskola kontaktar du bildningsförvaltningen via 054-51 50 00 eller bin@hammaro.se.

Vår erfarenhet är att det personliga samtalet ger bäst förutsättningar att lösa den uppkomna situationen, men du kan naturligtvis använda andra kommunikationssätt. Även om vi inte kan lämna svar direkt kommer du att kontaktas så snart som möjligt. Vi ser fram mot fortsatt goda kontakter.

Sidan uppdaterad: 2016-09-27 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar