Modersmålsundervisning

Sista ansökningsdag för modersmålsundervisning höstterminen 2020 är den 30 april

Barn och elever i Hammarö kommun som har grundläggande kunskaper i modersmålet kan få undervisning i annat modersmål än svenska. Minst en förälder ska i sitt dagliga umgänge med barnet använda modersmålet.

  • Modersmålsstöd/-undervisning anordnas inte om antalet elever i ett språk understiger fem om inte särskilda skäl föreligger (för minoritetsspråk räcker det med minst en sökande elev). 

 

Läs mer om modersmålsundervisning i skolan på www.karlstad.se

Sidan uppdaterad: 2020-02-10 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar