Mörmoskolan 7-9

Varje elev ska känna lust att komma till skolan. Hos oss ska man finna inspiration och bli utmanad i sitt tänkande. Skolan har ett dubbelt uppdrag. Å ena sidan kunskapsuppdraget och å andra sidan ett moraliskt/etiskt uppdrag, att bidra till att skapa en medmänniska. Vi tar båda uppdragen på stort allvar.

Mörmomodulskola

I januari 2018 togs det beslut om att Mörmoskolan årskurs 7-9 inför höstterminen år 2018 skulle flyttas till ersättningslokaler. Ersättningslokalerna placerades på skolområdet bredvid de gamla lokalerna. 

Vi har lärare som är kunniga i sina ämnen och samtidigt goda pedagoger. Under lång tid har elever och vårdnadshavare i undersökningar både lokalt och nationellt visat att man upplever en god trivsel och stor trygghet på vår skola. Detta är inte givet och våra lärare är mycket bra på att skapa och utveckla relationer. Skolan har ett väl fungerande elevhälsoteam som naturligt deltar i arbetet runt elever och personal.  

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer

Visa på kartan

Sidan uppdaterad: 2020-08-18