Skolskjuts

I Hammarö kommun åker elever skolskjuts med bussar som enbart kör elever som har rätt till skolskjuts.

På grund av Coronaviruset har Värmlandstrafik skapat en tillfällig sida där de informerar om aktuella större störningar som kraftigt påverkar skoltrafiken. Sidan uppdateras löpande.

https://www.varmlandstrafik.se/aktuella-storningar-i-skoltrafiken/

 

 

Sidan uppdaterad: 2020-03-31 2 kommentarer

Kommentarer

  • Susanna 2018-06-05 08:28

    Hej! Jag undrar om det inte finns särskilda krav på busshållsplatser för skolskjuts? De barn som ska gå av skolbussen och ta sig till Sundholmen/Lindenäs måste korsa en 60km/timme-väg i en trevägskorsning, där vägen både ligger i ett krön och samtidigt svänger skarpt. Ska barnen gå på bussen på morgonen så står de oskyddade vid vägen där morgontrafiken svischar förbi. Går det inte att lösa detta med ett övergångsställe och att sänka hastigheten? Det känns väldigt otryggt att släppa iväg barn under dessa förutsättningar.

  • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2018-08-29 10:20

    Hej Susanna! Vi har fått ett svar från Börn Svantesson, förvaltningschef, bildningsförvaltningen som lyder som följande.Ärendet har hanterats vid bildningsnämndens och servicenämndens gemensamma arbetsutskott. Tf. förvaltningschef för servicenämnden, Lars-Åke Tärnbro, har informerat om att Värmlandstrafik är ansvariga för säkerheten vid busshållplatser. Om behov av åtgärder uppkommer för att förbättra säkerheten meddelas detta till servicenämnden som ansvarar för att utföra åtgärderna. Servicenämnden kommer att behandla ärendet med avseende att sänka hastigheten på vägen vid ovan nämnd busshållplats. Vi ber om ursäkt för att du fått vänta på svar. Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

Skriv en kommentar