Reducerat öppethållande

Förskolorna öppnar vanligtvis klockan 06.30 och stänger 18.30 om behovet finns.

För att möjliggöra planering och utveckling av verksamheten har förskolan och fritidshemmen under året reducerat öppethållande under några dagar. Då är verksamheten samlad till en speciell förskola för dem som oundgängligen behöver omsorg denna dag.  

Studiedagar med reducerat öppethållande (gäller för fritidshem och förskola)

Vårterminen 2018

2018-01-08

2018-05-17

Höstterminen 2018

2018-08-13 (gäller endast fritidshemmen)

2018-09-11 (gäller endast förskolan)

2018-10-29 

Vårterminen 2019

2019-01-07 

2019-05-20 

Mer information om vad som gäller dessa dagar får du på din förskola eller ditt fritidshem.

 

Introduktion i förskolan sommaren/hösten 2018

V. 28-31 är det reducerat öppethållande på Hammarö kommuns förskolor. Under dessa veckor är kommunens förskolor sammanslagna till tre förskoleenheter. Detta kan innebära att ditt barn får börja på en annan förskola än den ordinarie placeringsenheten. Många av de ordinarie pedagogerna har semester under dessa veckor och det finns då vikarier i tjänst.

V.32 Förskoleverksamhet bedrivs på alla förskolor, oftast är avdelningarna sammanslagna på grund av att många pedagoger och barn fortfarande är semsterlediga. En förskoleenhet som t.ex. består av 6 avdelningar kan då ha 2 avdelningar öppna. En ordinarie pedagog per avdelning finns i tjänst på de sammanlagna avdelningarna.

V.33 Alla avdelningar på förskolorna är åter öppna och ordinarie pedagoger är på plats.

Sidan uppdaterad: 2018-02-07 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar