Pedagogisk omsorg

För närvarande bedrivs ingen pedagogisk omsorg med dagbarnvårdare i Hammarö kommun.

Den 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg i skollagen. Pedagogisk omsorg är ingen skolform, men vänder sig till barn i samma åldrar som i förskolan och på fritidshemmet (1-12 år). 

Skillnaden mellan förskola och pedagogisk omsorg

  • Pedagogisk omsorg är ingen skolform, vilket förskolan är. 
  • Förskolan styrs av läroplaner, det gör inte pedagogisk omsorg.
  • I förskola bedrivs undervisning och utbildning, det gör man inte i pedagogisk omsorg.
  • I förskola ska det finnas högskoleutbildad personal, det finns det inga krav på för pedagogisk omsorg.
  • Inom pedagogisk omsorg arbetar yrkesgruppen dagbarnvårdare.

Sidan uppdaterad: 2018-01-22 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar

Din kommentar kommer att granskas av en redaktör innan den publiceras