Frågor och svar barnomsorg

   

Vilka olika former för barnomsorg erbjuder Hammarö?

Med barnomsorg menas förskoleverksamhet och fritidshem.
Fritidshemmen, som i huvudsak har sin verksamhet i lokaler i anslutning till skolan, tar emot barn i åldrarna 6-13 år. Barn som är inskrivna i förskoleklass och vars föräldrar förvärvsarbetar erbjuds plats i fritidshem i samband med skolstarten. Fritidshemmen är öppna måndag – fredag kl. 06.30 – 18.30.
Lovverksamhet kan erbjudas på fritidshem under skolans lov och studiedagar och vänder sig till barn i åldern 6-13 år. Kostnaden för lovverksamheten är 2% av basbelopp för sommarlovet och 2% av basbelopp för övriga lov.
Frukostverksamhet kan erbjudas på fritidshem under skolans läsår och vänder sig till barn i åldern 6-13 år. Kostnaden för frukostverksamheten är 4 % av basbelopp.

Hur gammal behöver mitt barn vara för att få barnomsorg?

Förskolan tar emot barn som fyllt 1 år.

Jag är arbetslös, kan jag söka barnomsorg?

Ja, du erbjuds 15 tim/vecka.

När kan jag ställa mitt barn i kö för att få en barnomsorgsplats?

Ansökan behöver göras senast 4 månader innan plats önskas för att barnet ska kunna garanteras en barnomsorgsplats till önskat datum. 

Kan jag söka till annan kommuns barnomsorg?

Ja, barn som är bosatta i Sverige och folkbokförda i annan kommun kan erbjudas plats efter särskild prövning i annan kommun.

Kan jag ansöka om barnomsorg via webben?

Vill du ansöka om barnomsorg, registrera eller ändra schema eller inkomstuppgifter så kan du även göra detta via våra e-tjänster.

Vårt barn blir 3 år, när börjar allmän förskola?

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år sker en avgiftsreducering för allmän förskola med 25% för den tid som överstiger 15 tim/vecka och läsårsvis.

När kan jag få en plats?

Inom 4 månader efter att ansökan kommit till förvaltningen erbjuder vi en plats.

Kan jag bli erbjuden en plats där jag ej sökt?

Ja, vi kan inte garantera att önskad förskola har plats vid önskad ansökningstid.

Jag vill byta förskola, och när kan jag då få plats?

Du kan ställa dig på överflytt till önskad förskola. Ansökan kan göras via vår e-tjänst. Överflyttningar görs i första hand vid höstterminens början. Då övergår 6-åringarna till skolverksamheten och frigör platser. 

När öppnar och stänger förskolan?

Förskolorna öppnar klockan 06.30 och stänger 18.30 om behovet finns.

Jag har behov av förskoleplats under sommaren, är min förskola öppen?

Under veckorna 28, 29, 30 och 31 är förskolorna/fritidshemmen sammanslagna. Vilka enheter som är öppna varierar från år till år..

Jag är föräldraledig, hur många timmar får jag ha mitt barn på förskolan?

Du får ha ditt barn 15 timmar i veckan på förskolan. Vårdnadshavare till barn som har rätt till allmän förskola ges möjlighet att välja en utökning av vistelsetiden till 20 tim/vecka. Utökningen av omsorgstiden avgiftsbeläggs enligt taxa. 

Jag studerar, hur många timmar får jag ha mitt barn på förskolan?

Studerar du på heltid jämställs studierna som att du arbetar heltid.

Vi har semester, får vårt barn vara på förskolan?

Nej. Förskoleplats tillhandahålls inte till barn under föräldrars semester/ferier.

Vad händer om jag inte lämnar in schema eller inkomstuppgift?

Du blir debiterad efter högsta avgift.

Jag har oregelbunden arbetstid, hur ska jag ange schematiderna?

Om man inte kan ange klockslag när man lämnar och hämtar på schemat, kan man uppge en ”snittid”. Man meddelar sedan personalen på förskolan hur veckorna ser ut, som ska överensstämma med snittet.

Hur anger jag tiden på schemat?

Du ska ange din ordinarie arbetstid och lägga till restid och tid för lämning och hämtning. Det är alltså barnets hela närvarotid som skall stå på schemat.

Jag ska ha några veckor semester. Ska jag lämna in ett schema?

Barnets schema skall avse normala arbetsveckor. Veckor med semester, ferier, helger eller annan ledighet skall inte läggas in i schemat. Förändringar av tillfällig art meddelas direkt till personalen.

Kan jag välja när jag vill förlägga mina 15 timmar om jag är föräldraledig eller arbetslös?

Nej, du kan ej välja själv. Kommunen har rätt att organisera sin verksamhet så att kvaliteten blir den bästa både för barnen och för verksamheten.

Elevens föräldrar är antingen arbetslös eller föräldraledig. Har barnet som går på fritidshem rätt till 15 timmar i veckan?

De har enligt skollagen inte rätt till plats i fritidshem alls. Undantag är de elever, som bedöms ha eget behov, de har rätt att gå på fritidshem trots att föräldern är arbetslös eller föräldraledig, i den omfattning eleven behöver.

Vad kostar min förskoleplats?

Läs här: Regler och avgifter för förskola

Finns det någon månad som är avgiftsfri?

Nej. Du betalar för din förskoleplats 12 månader om året.

Jag är ledig och tänker ha vårt barn hemma hela sommaren. Måste jag betala för förskoleplatsen ändå?

Ja, du betalar för din förskoleplats 12 månader om året. Om du har allmän förskola och inte anväder förskoleplatsen under sommarlovet behöver du inte betala för denna tid.Rätt till allmän förskola

Är det olika avgifter för barnen?

Du betalar högsta avgiften på det yngsta barnet som räknas som barn 1. Därefter kommer näst äldst och så vidare.

Jag har fått en faktura med annat belopp under sommaren än vad jag brukar få under andra delar av året, har något blivit fel?

Nej, det har inte blivit något fel förutsatt att barnet är 3-5 år. Det som hänt är att den reducering av avgiften som allmän förskola resulterar i inte fås på sommaren eftersom Hammarö kommun valt att förlägga de avgiftsfria timmarna för allmän förskola så att de följer grundskolans läsår. Det innebär att du får betala normal avgift under sommarlovet.

Vad händer om jag inte betalar fakturan i tid?

En påminnelse skickas ut, därefter går ärendet till inkasso. Om inte inkassokravet betalas har kommunen rätt att stänga av din barnomsorgsplats.

Behöver jag säga upp min förskoleplats när jag ska börja i fritidshem?

Nej, du övergår automatiskt till annan verksamhet.

Jag ska flytta. Hur lång uppsägningstid är det?

Från att uppsägningen har inkommit till förvaltningen är det två månaders uppsägningstid för förskola och en månads uppsägningstid för fritidshem.

Hur gör jag när mitt barn övergår från förskola till fritids?

Uppsägning av förskoleplats när man går över till 6-årsverksamhet och ej ska ha fritidsplats måste inkomma, annars betalar man fram till skolterminens start. Om man vill ha plats i fritidshem i samband med 6-årsverksamhet ska man ej säga upp förskoleplatsen. 6-årsverksamheten har samma startdatum som skolverksamheten.

Sidan uppdaterad: 2017-07-24 2 kommentarer

Kommentarer

  • Jenny 2020-02-20 20:08

    Misstänker att sidan behöver uppdateras gällande tex avgifter? Eller stämmer summorna för 2017 än idag?

  • HAMMARÖ KOMMUN-Katja, kommunvägledare 2020-02-21 09:08

    Hej Jenny! Tack för att du uppmärksammar detta, vi ser över och åtgärdar informationen. //Mvh, Katja kontaktcenter

Skriv en kommentar