Kommunala förskolor

I kommunen finns många förskolor. Förutom de kommunala förskolorna finns fyra kooperativa förskolor (tre föräldrakooperativ och ett personalkooperativ). För de kommunala förskolorna ansvarar en politiskt vald nämnd. För de fristående förskolorna ansvarar en styrelse. Kommunen eller styrelsen har det yttersta ansvaret för förskolan.

Sidan uppdaterad: 2020-11-03