Rätt till allmän förskola

Alla barn har, från och med höstterminen det år de fyller tre år, rätt till avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka (motsvarande 525 timmar/år enligt 8 Kap. 4§ Skollagen). I Hammarö kommun följer rätten till allmän förskola skolans läsår.

Reducering av förskoleavgift för allmän förskola
För barn med rätt till allmän förskola, men som nyttjar mer tid än 525 h/år reduceras fakturan under skolans läsår. Den som bara nyttjar 15 h/vecka betalar ingenting under motsvarande period. Därefter övergår taxan till det normala igen. 

Om du inte kommer nyttja barnets förskoleplats mer än under perioden för allmän förskola (skolans läsår), behöver du fylla i anmälan om sommarledigt senast 2020-05-10 för att bli avgiftsbefriad under perioden.

Här anmäler du om sommarledigt 2020.

Kontakta barnomsorgshandläggare via telefon: 054-51 50 00.    

Sidan uppdaterad: 2020-04-28