Förskola

Välkommen till förskolan i Hammarö kommun - rätt till omsorg, lek och lärande.

I förskolan läggs grunden för det lekfulla lärande som sedan fortsätter resten av livet. Ditt barn får möjlighet att lära sig saker genom att leka, skapa och utforska – på egen hand och i grupp, tillsammans med andra barn och vuxna.

Förskolan är en del av skolväsendet, med en pedagogisk verksamhet som omfattar barn från 1 till 6 år. Den är frivillig och präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Det innebär att förskolan är till för ditt barns skull och samtidigt gör det möjligt för dig att arbeta eller studera. Att skapa trygghet för både barn och föräldrar är en viktig uppgift för förskolan.

Alla vårdnadshavare, som arbetar, studerar, är sjukskrivna eller uppbär sjukersättning har rätt till förskoleverksamhet för sina barn. Barn till arbetssökande och föräldralediga kan erhålla förskoleverksamhet 15 timmar per vecka.

Alla barn är berättigade till avgiftsfri allmän förskola 525 timmar per år från och med hösten det år barnet fyller tre år till och med våren det år barnet börjar i förskoleklass eller grundskola. 

I Hammarö kommun finns både kommunala och fristående förskolor, samt pedagogisk omsorg som du kan läsa mer om i vänstermenyn.   

Sidan uppdaterad: 2019-07-23 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar