• 2020-07-08 Tyck till om Lövnäsparken
    Under hösten kommer vi förnya Lövnäsparken så att det blir en plats för flera åldrar och du får gärna vara med och tycka till.
  • 2020-07-06 Vi värnar om den biologiska mångfalden och skapar fler ängsytor
    På sex utvalda platser runt om i kommunen så kommer tidigare klippta gräsytor, över tid, att omvandlas till ängsmark. Detta görs för att skapa bättre miljöer för våra ängsartade växter så som prästkragar och blåklocka och för att fler fjärilar, humlor och bin ska trivas.
  • 2020-07-03 Invigning av ställplatser i Lillänghamnen
    Lillänghamnen fortsätter att utvecklas med nya boendemöjligheter, bryggor, restaurang och nu med ställplatser för husbilar.
Fler nyheter