Fiska

Sportfiske
Fiske med handredskap (exempelvis kastspö och metspö) är tillåtet på Vänern och runt Hammarös stränder.

Även i Klarälvens deltaland är det fritt handredskapsfiske söder om Borgmästarbron i Karlstad. Särskilda fiskeplatser finns iordningställda. Vill du veta mer om fisket i Klarälven gå in på www.nedreklaralven.nu.

Fiskevatten
Hammarö kommun äger en hel del fiskevatten. Vattnen är utarrenderade till Hammarö Fiskeriförening som i sin tur upplåter vattnen till sina medlemmar för nätfiske. För att bli medlem i Hammarö fiskeriförening måste man vara folkbokförd i Hammarö kommun.

Är du intresserad av att bli medlem – kontakta ordföranden Alvar Eriksson, 
telefon 0570 - 46 12 10 eller kassören Erik Kilman, telefon 070 583 28 59.

Märkta fiskar
Glöm inte att rapportera in fångster av märkta fiskar. Mer information om vilka arter som märks, hur själva märket kan se ut och vilka uppgifter som skall rapporteras in finns på Sveriges lantbruksuniversitets hemsida.

Sidan uppdaterad: 2017-07-26 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar