instagramvecka tävling

Sociala medier

Sociala medier handlar om att föra en dialog och mötas på nätet. Där kan både du som besökare och Hammaröbo upptäcka och dela information. Vi informerar, tipsar och för dialog i följande sociala medier där Hammarö kommun finns med.

Instagram
Har du en smart mobil kan du ladda ner gratisappen Instagram och följa våra bilder. Våra verksamheter turas om med att lägga upp bilder under kontonamnet Hammarokommun. 
Klick här för komma direkt till vårt Instagramkonto

Facebook

Hammarö kommuns officiella Facebooksidas syfte är att stärka relationen till våra invånare och andra målgrupper, bidra till en ökad delaktighet och ett ökat engagemang samt stärka varumärket Hammarö kommun. På sidan publicerar vi inlägg som handlar om våra verksamheter, nyheter från vår webbplats grums.se samt information från andra myndigheter och organisationer. Vi delar även andras information, i första hand från andra myndigheter eller det media skriver om oss men även evenemang som händer inom kommunen.

Kommunstyrelsen i Hammarö kommun är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. När du publicerar ett inlägg eller en kommentar innebär det även att du publicerar dina personuppgifter på Hammarö kommuns officiella sida på Facebook. Personuppgifterna du lämnar, används för att vi ska kunna uppnå syftet med vår närvaro på Facebook och kunna kommunicera med dig.

Dina personuppgifter visas sedan tills det att du eller kommunen tar bort ditt inlägg eller din kommentar. Hammarö kommun har fattat ett gallringsbeslut att kommentarer av tillfällig eller ringa betydelse i sociala medier får gallras vid inaktualitet.

Tänk på

- att inte skriva sekretessbelagda eller känsliga uppgifter
- att sidan inte är en arena för politiska diskussioner
- att inte publicera reklam, till exempel för produkter
- att inte skriva kommentarer som innehåller kränkningar, förtal eller personliga angrepp, hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier.
- att vi kan välja att ta bort innehåll som strider mot sidans syfte

Vi tar bort kommentarer från sidan som bryter mot ovanstående punkter. Om någon skriver kränkande inlägg och kommentarer flera gånger trots att vi informerat om att det inte är tillåtet blockerar vi den personen. Om du själv upptäcker sådant innehåll kan du anmäla det till info@hammaro.se. Du kan också använda Facebooks egen funktion för detta. Klicka då på "anmäl" som finns vid varje inlägg.

Synpunkter som kommer in via sidan, och som inte bedöms vara av ringa betydelse, registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. 

Youtube

Här samlar vi videoklipp som alla kan gå in och titta på, kommentera eller dela med sig av. 
Klicka här för att se klippen på Youtube.  

Sidan uppdaterad: 2020-08-07