Utveckling och kvalitet

I vårt kvalitetsarbete lägger vi fokus på kunskaper, utveckling och lärande. Vi följer upp och analyserar resultat och utifrån dessa beslutar vi vilka åtgärder som ska komma i fråga för att förbättra undervisningen och därmed elevernas kunskaper och lärande. Vi har höga förväntningar på våra elever och vår utgångspunkt är att alla elever vill och kan lyckas i skolan.

För att ett lärande ska ske är det viktigt att alla får arbetsro. Elever och lärare arbetar tillsammans för att alla ska kunna arbeta i en lugn och trygg miljö. Genom att respektera varandra hjälps vi åt att skapa en skola, där alla trivs och får utvecklas så långt som möjligt. I vår Årscirkel finns beskrivet hur vårt kvalitetsarbete bedrivs och vem som ansvarar för genomförandet.

Alla lärarlag och fritidspedagoger skriver egna årscirklar till vilka planeringar och aktiviteter kopplas. I förskoleklassen arbetar vi utifrån Bornholmsmodellen (en modell för språklek och förberedande lästräning) och att skriva sig till läsning samt med praktisk matematik på ett lekfullt sätt.

Alla lärare som undervisar i matematik i åk 1-6 medverkar i Matematiklyftet med fokus på taluppfattning och problemlösning. I vår matematikverkstad får eleverna undervisning i kreativ, praktisk matematik. Vi ordnar inspirationskvällar i matematik för föräldrar till barn i åk 1 och 4.

Lärarna kompetensutvecklar sig genom vårt eget Språklyft där vi fokuserar på läsförståelse. Genom att hjälpa eleverna att förstå vad de läser och ge dem modeller för olika lässtrategier ökar eleverna sin förståelse i allt de läser.

I fritidshemmet har vi både styrda och fria aktiviteter. Varje fritidsavdelning har en aktivitetstavla där veckans aktiviteter finns beskrivna utifrån årscirkeln och pedagogiska planeringar. Föräldrarna är viktiga för oss och samarbetet mellan skola och hem är nödvändigt för en lyckad skolgång. Utvecklingssamtal, föräldramöten, öppet hus-dagar och enhetsrådet är viktiga mötesplatser för samverkan hem och skola.

Sidan uppdaterad: 2020-05-05