• 2019-11-07 Företagsbesök hos ProVia
    Visste du att de flesta vägskyltar du ser i Värmland kommer från Hammaröföretaget ProVia på Vidön? Vårt kommunalråd Mattias Joelsson har besökt AB ProVia för att lära sig mer om företaget och vad de gör om dagarna.
  • 2019-09-11 Hammarö etta i högst tillväxt inom handel
    Enligt ny statistik från HUI Research toppar Hammarö listan över de kommuner som har högst tillväxt inom detaljhandel i Sverige. Med många nyetableringar och bra affärer utmärker sig Hammarö där handeln vuxit med hela 18 procent under 2018.
  • 2019-07-01 Ny tobakslag från 1 juli 2019
    Från och med 1 juli 2019 börjar lagen om tobak och liknande produkter att gälla och ersätter den tidigare tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Den nya lagen syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter samt med exponering för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter.
Fler nyheter