• 2017-03-22 Funca-administratörer i Hammarö kommun
    För att förbättra arbetet inom LSS (lagen om stöd och service) på Hammarö har personal och enhetschefer i kommunen blivit utbildade till Funca-administratörer. Funca är ett arbetsverktyg som ska förebygga och minska utmanande beteenden hos vuxna personer med kognitiv nedsättning inom LSS.
  • 2017-03-21 Kreativitet i fokus på våra fritidshem
    Kan en kreativ, konstnärlig och estetisk undervisning förbättra barn och ungas lärande? Under måndagen fick alla fritidspedagoger i Hammarö kommun delta i en fortbildningsdag om kreativitet och lärande i estetiska lärprocesser.
  • 2017-03-17 Hammaröföreningar i SAMSYN
    Hammarö kommuns föreningsliv tillsammans med övrig värmländsk idrott deltar i projektet SAMSYN. Projektets syfte är att få till en samsyn mellan olika idrotter och föreningar om säsongsplanering och hur man kan samverka för att fler barn ska kunna hålla på med fler idrotter längre upp i åldrarna.
Fler nyheter